Kunnen EU-lidstaten patiënten beter informeren over grensoverschrijdende zorg?

Op donderdag 8 maart vond in Brussel een workshop plaats voor National Contact Points for Crossborder Healthcare (NCPs). In deze workshop, onder begeleiding van Kim Weistra (sectorleider Social Affairs & Health), werden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar informatieverstrekking aan patiënten door deze NCPs. De voorlopige conclusie: NCPs zijn goed op weg, maar er is ruimte voor verbetering.

Sinds april 2017 is Ecorys Nederland, in samenwerking met GfK België en de KU Leuven, in opdracht van de Europese Commissie bezig met een onderzoek naar de manier waarop NCPs patiënten uit zowel eigen land als uit andere EU-lidstaten en Noorwegen voorzien van informatie over grensoverschrijdende zorg. Vragen die centraal staan in deze studie voor de Europese Commissie zijn: welke wettelijke eisen zijn er aan de informatieverstrekking door NCPs, hoe ziet de informatieverstrekking via de websites eruit en hoe worden patiënten met specifieke vragen per mail en telefonisch van informatie voorzien? Binnen de studie verzorgt Ecorys het projectmanagement en is verantwoordelijk voor een van de werkpakketten. 

Tijdens de workshop op 8 maart, waar vertegenwoordigers van bijna alle NCPs aanwezig waren, presenteerden leden van het projectteam, waaronder dr. Lotte van de Steeg (consultant Social Affairs & Health), de voorlopige resultaten van de studie, alsmede de aanbevelingen van het onderzoeksteam voor de NCPs. Daarnaast werd een uitgebreide toolbox gepresenteerd, met daarin materialen die NCPs kunnen gebruiken om hun informatievoorziening verder te verbeteren. Het doel van de studie is namelijk niet alleen om in kaart te brengen hoe de informatieverstrekking door NCPs er nu uitziet, maar ook juist om NCPs op weg te helpen bij het verbeteren hiervan. 

De workshop gaf NCPs de gelegenheid met het projectteam en vertegenwoordigers van de Europese Commissie van gedachten te wisselen over de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek en over de rol en positie van de NCPs. Door de actieve deelname van de NCPs heeft het projectteam veel waardevolle informatie en inzichten opgedaan, die meegenomen worden in het opstellen van het eindrapport en de definitieve toolbox.

Voor meer informatie kunt u contact op met:

Kim Weistra
Sector Leader Social Affairs & Health
E mc@ecorys.com