News Archive

3 days 3 hours ago
                Ecorys, in partnership with Sofreco and Edburgh Consultants, is commissioned by the EU to make a final evaluation for the support to the Rule of Law and Public Accountability for the Mozambique Programme...
1 week 6 days ago
De veiligheid in de luchtvaart is de afgelopen jaren verbeterd, wat zich uit in een daling van het aantal ongevallen. Dit wordt gerealiseerd door een combinatie van technische en wetgevende maatregelen. Een van die maatregelen is de verplichting om ongevallen en serieuze incidenten diepgaand te...
2 weeks 6 days ago
In de laatste decennia heeft de EU vele handelsakkoorden afgesloten. Onderzoek toont echter aan dat het hebben van een handelsakkoord niet per se leidt tot het gebruik ervan door exporteurs en importeurs. Er is tot nu toe relatief weinig bekend over de redenen waarom er wel of geen gebruik wordt...
3 weeks 4 days ago
                  Ecorys steunt maatschappelijke actoren in het streven naar duurzaamheid. Dit wordt onder meer gedaan door strategisch beleidsadvies en economische analyses op het gebied van hernieuwbare...
1 month 4 days ago
From the 20th of August Ecorys will, in partnership with Sofreco, carry out the Final Evaluation of the Police Training Support Project (PAFP) and a Mid-Term Evaluation of the Justice Sector Support Project (PASJ). The EU Delegation in Togo is the client of this project, the main beneficiary...
1 month 1 week ago
Voorkom schulden samenKetensamenwerking voor het vroegtijdig signaleren en aanpakken van beginnende schulden bij burgersSchouders Eronder en Ecorys nodigen je graag uit voor een kennisevent dat in het teken staat van ketensamenwerking voor het vroegtijdig signaleren en aanpakken van beginnende...
1 month 1 week ago
Het Nederlandse MKB is goed voor meer dan de helft van de omzet en toegevoegde waarde en biedt daarnaast ruim 54 procent van de werkgelegenheid in ons land. De cijfers voor Limburg zijn hiermee grotendeels in lijn. MKB-bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan de totale groei van omzet en...
1 month 1 week ago
Op 21 maart 2018 vonden er gemeenteraadsverkiezingen plaats in 335 van de 380 Nederlandse gemeenten. Door de jaren heen hebben gemeenten een steeds uitgebreider pakket aan verantwoordelijkheden gekregen. Vers in het geheugen liggen vooral de decentralisaties van het Rijk naar de gemeenten van de...
2 months 2 weeks ago
Ecorys geeft op 27 september en 16 oktober in samenwerking met het Verwey Jonker Instituut een open training Effectencalculator. De training wordt gegeven door Maarten Kwakernaak en Annejet Kerckhaert, ervaren adviseurs en trainers in het toepassen van de methodiek in verschillende gemeenten en...
2 months 2 weeks ago
De Rijksoverheid zet zich al jaren in om de positie van de Nederlandse agro- en foodsector internationaal te versterken. Een van de middelen die daarvoor wordt ingezet is het Programma Internationale Agroketens (PIA). Ecorys werd gevraagd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit...

Pages