Ruimtelijke vraagstukken Vastgoed

Wonen

De woningmarkt in Nederland speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van steden, dorpen en regio’s. Een rol die ook zijn invloed heeft op de economie, de sociale cohesie, de ruimtelijke ordening, het winkelaanbod en de maatschappelijke voorzieningen. Meer dan ooit is er kwalitatief en kwantitatief inzicht nodig in het functioneren van de woningmarkt en de woonbehoefte van mensen. De Rijksoverheid heeft de herstructurering van de woningmarkt ingezet door wijzigingen door te voeren in bijvoorbeeld de fiscale behandeling van hypotheken en in de wet- en regelgeving rond woningcorporaties en sociale huurwoningen. Dit roept vragen op bij lagere overheden en marktpartijen: wat betekent dit nieuwe Rijksbeleid voor mij? Welke kansen en bedreigingen liggen er in besloten? Hoe kan ik mijn doelstellingen optimaal afstemmen op de nieuwe omstandigheden?

Gemeentes zien zich geconfronteerd met tegenvallende grondexploitaties en daarmee samenhangende (her-)programmeringsvraagstukken. Welke mogelijkheden staan open om te komen tot gezonde grondexploitaties? In welke deelmarkten liggen kansen? Hoe kan ik efficiënter samenwerken met de markt? Projectontwikkelaars en corporaties zijn op zoek naar ontwikkelingsmogelijkheden van locaties en gebieden. Op welke doelgroepen kan ik me richten? Welke producten vragen zij en welk prijsniveau is marktconform? Ook het perspectief voor beleggers op de woningmarkt is in beweging, Hoe verhoudt mijn portefeuille zich tot de huidige en toekomstige marktvraag? Welke ingrepen kan ik doen om mijn risico/rendementsverhouding te verbeteren? Welke kansen voor acquisitie en dispositie liggen er voor mij in de huidige markt?

Dit is slechts een greep aan de vraagstukken die spelen rond de woningmarkt. Ecorys kan u helpen uw vragen te beantwoorden. Met kennis, ervaring, creativiteit en objectiviteit. We proberen complexiteit terug te brengen tot de essentie, waarbij het begint bij de match tussen vraag en aanbod, in nieuwbouw en bestaande bouw, in huur-, koop-,sociale of vrije sector. Door onze brede expertise kunnen we de kruisverbanden leggen met alle denkbare flankerende aspecten ten aanzien van grond- en vastgoedexploitaties, financieringskwesties, sociaal-economische effecten en andere deelmarkten als retail, kantoren, bedrijventerreinen en maatschappelijke voorzieningen. Ecorys beschikt over jarenlange ervaring en heeft vele projecten uitgevoerd.

Bij het oplossen van uw unieke probleem is het zaak om het wiel niet opnieuw uit te vinden. Ecorys herkent op basis van ervaring de patronen in uw vraagstuk en komt daarmee snel tot de kern. Wij laten ons graag door u uitdagen!