Ruimtelijke vraagstukken Vastgoed

Herbestemming & transformatie

De begrippen herbestemming en transformatie krijgen momenteel veel aandacht binnen de vastgoedwereld. Vooral de toenemende structurele leegstand zet eigenaren, gebruikers en beleidsmakers aan het denken over alternatieve mogelijkheden voor hun gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan kantoren, bedrijventerreinen, maar ook aan oude industrielocaties, havengebieden, kerken, kloosters en ander monumentaal vastgoed.

Herbestemming of transformatie van leegstaand vastgoed wordt door Ecorys solitair of integraal benaderd, vanuit een gebouw- en/of gebiedsopgave. Het gaat hierbij om een viertal invalshoeken:

  • Marktonderzoek
  • Functieonderzoek
  • Maatschappelijke effecten
  • Waarderingsonderzoek