Ontstaan en ontwikkeling

Ecorys is in 1929 opgericht door een aantal Rotterdamse zakenlieden. Het Nederlands Economisch Instituut (NEI) had als doel de 'bevordering van de bestudering van economische vraagstukken' in het algemeen en het 'verzamelen en uitwerken van economische gegevens voor het onderbouwen van beleidskeuzes' in het bijzonder.

Het NEI had een eigen publicatie kanaal (Economische Statistische Berichten) en een hechte relatie met de Erasmus Universiteit. Nobelprijswinnaar voor de Economie, Professor Jan Tinbergen, was meer dan 30 jaar lid van de directie van Ecorys. Door de sterke kennispositie nam het aantal opdrachten voor private klanten enorm toe en werden de zakelijke en ideële activiteiten gesplitst.

Nog steeds onderhoudt Ecorys een goede relatie met de wetenschappelijke wereld. Zo steunen wij de leerstoel 'Regionale Economische Dynamiek' van Professor Henri de Groot aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en wordt de winst van Ecorys aangewend ter 'bevordering van de bestudering van economische vraagstukken'.

De ruim 350 Ecorys consultants zijn niet alleen expert op het gebied van feitelijk onderzoek, maar ook strategisch adviseur op een maatschappelijk toepassingsgebied. Door de groei en ontwikkeling van de Europese Unie neemt ook het aantal internationale opdrachten sterk toe.

Samen met zes andere Europese onderzoeks- en adviesbureaus wordt in 1993 het European Economic Research and Advisory Consortium opgericht. Door een strategische fusie met het Engelse 'Ecotec Research & Consultancy' in 2000, wordt de sterke positie in de Europese Unie uitgebreid met een goede vertegenwoordiging in Commonwealth.

Ecorys heeft kantoren in Brussel, Bulgarije, Hongarije, India, Kroatië, Polen, Spanje, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Door de vele buitenlandse opdrachten hebben wij projectoffices in meer dan 100 landen.