Corporate Social Responsibility

Ecorys voert een actief maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) beleid rond het people-planet-profit beginsel. Hiermee verbinden wij ons aan een set van principes gericht op arbeidsvoorwaardenbeleid, milieu en duurzame inkoop. Ecorys streeft ernaar haar doelen te bereiken op een duurzame en verantwoorde wijze. Ecorys erkent de impact die het heeft op het milieu en onze economische en maatschappelijke omgeving. Wij werken continue aan de verbetering en het concretiseren van ons MVO-beleid:

- Reductie van CO2-voetafdruk met meer dan 80% sinds 2007
- 100% duurzame energie in ons hoofdkantoor in 2010
- Milieu compensatie van alle vluchten sinds 2010
- ISO14001-gecertificeerd sinds februari 2011

Ecorys medewerkers dragen in binnen- en buitenland bij aan een duurzame ontwikkeling van onze samenleving. Onze consultants werken onder andere aan projecten rond transport en mobiliteit, energiebesparing, klimaatverandering, verbetering van onderwijs en zorg, ontwikkelingssamenwerking en de ontwikkeling van achterstandsgebieden in steden. Het motiveert ons dat wij een bijdrage aan een betere maatschappij kunnen leveren met het werk dat wij voor onze klanten uitvoeren.

Om onze opdrachtgevers van onafhankelijk advies te kunnen voorzien, zijn wij van mening dat onze kernwaarden moeten aansluiten bij de standaarden van onze opdrachtgever. Al onze medewerkers onderschrijven daarom een 'Code of Business Ethics'. Met ons ISO 9001 gecertificeerde kwaliteitssysteem borgen wij de naleving van onze werkwijze.