Wat ons verbindt

'Sound analysis, inspiring ideas'  maakt duidelijk wat onze visie is en wat ons verbindt. Onze visie is dat onze toegevoegde waarde ligt in het kunnen beantwoorden en onderbouwen van de strategische vragen van onze klanten. Onze opdrachtgevers zijn beleidsmakers die vaak beslissen over de inrichting en toekomst van onze maatschappij. Wat ons verbindt is de ambitie een bijdrage te mogen leveren aan een betere markt en maatschappij voor bedrijf en burger, door onze opdrachtgevers de beste beleidsadviezen te bieden.

Helder zelfbeeld voor een beter wereldbeeld
Onze opdrachtgevers moeten er op kunnen vertrouwen dat wij, objectief en onafhankelijk, een feitelijke basis leggen onder nieuw beleid. Daarom werken we binnen Ecorys volgens een 'Code of Business Ethics'. Onze perceptie kleurt ons wereldbeeld. Wij helpen je meer inzicht te krijgen in je sterktes, voorkeuren en ontwikkelpunten door het periodiek opstellen van een discovery insights profiel. Dit inzicht helpt je bij je werk en je verdere ontwikkeling bij Ecorys. 

Geef kleur aan Ecorys, geef kleur aan je leven
Naast het uitvoeren van beleidsonderzoek en adviesopdrachten in binnen- en buitenland, zetten onze consultants ook samenwerking- en ontwikkelingsprogramma's op. Daarbij verzorgen zij de kennis- en organisatieontwikkeling, die nodig is voor het implementeren van nieuw beleid. Om dit met succes in andere landen en andere culturen te implementeren, beschik je over de de insights kleuren ondernemend rood, analytisch blauw, creatief geel en inlevend groen.