Monitoring en evaluatie

Door onze ruime ervaring in ex ante onderzoek, beschikken wij ook over de kennis en ervaring om ex poste evaluaties uit te voeren in binnen- en buitenland.

Evaluatie, monitoring en auditing
Doordat wij al meer dan 5.000 opdrachten hebben uitgevoerd op veel maatschappelijke gebieden, kunnen we u snel inzicht geven in de efficiency en effectiviteit van het huidig beleid.

Performance appraisal en compliance monitoring
Door onze internationale dekking kunnen wij u op veel gebieden van dienst zijn bij monitoring, auditing en evaluatie van internationale samenwerkings- en ontwikkelingsprogramma's.

Maatschappelijke visitaties
Sinds 2006 zijn wij geaccrediteerd voor het uitvoeren van maatschappelijke visitaties. We hebben al meer dan 100 visitaties uitgevoerd bij grote en kleine woningcorporaties tot volle tevredenheid van onze opdrachtgevers in Nederland.