Taalonderwijs om banden met China aan te halen

Opdrachtgever: 

European Commission - DG EAC

Status: 

afgerond

Jaar: 

2013

In opdracht van de Europese Commissie heeft Ecorys de coördinatie, organisatie en evaluatie van een Europees initiatief tot bijscholing van Chinese leraren in vreemde talen uitgevoerd. Het initiatief was een van de uitkomsten van het strategisch overleg dat in april 2012 plaatsvond in het kader van de EU-China High Level People-to-People Dialogue. Culturele uitwisseling en mobiliteit worden als belangrijk instrumenten gezien om de economische en culturele banden tussen beide mogendheden verder aan te halen. Bijzondere aandacht hierbij bestaat er voor het wegnemen van barrières tussen niet-Engels sprekende landen.

Om de kwaliteit van het vreemde talenonderwijs in China te verbeteren heeft een groep van 20 Chinese leraren een intensieve taaltraining gevolgd. Ook voor de Europese en nationale cultuur bestond in de training uitgebreid aandacht. De leraren hebben allen een aanstelling aan een Chinese universiteit waar zij les geven in een van de Europese talen. Voor de uitvoering van dit initiatief was de keuze gevallen op de talen Frans, Portugees, Italiaans, Spaans en Duits.

Ecorys heeft in samenwerking met de deelnemende universiteiten gezorgd voor de coördinatie van de trainingen en de evaluatie van het initiatef. De uitkomsten en verbetervoorstellen worden door de Europese Commissie en de Chinese autoriteiten gebruikt om in de toekomst vergelijkbare initiatieven te ontwikkelen en te stimuleren.

Meer informatie is te vinden in de brochure over de samenwerking tussen de EU en China op het gebied van onderwijs in vreemde talen.