Nationaal centrum voor uitvoering Teaching and Learning International Survey 2013 (TALIS 2013)

Opdrachtgever: 

Ministerie van OCW

Status: 

lopend

Jaar: 

2011-2014

TALIS is een internationaal onderzoek van de OESO over de leeromgeving en werkomstandigheden van leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Ecorys vervult de rol van National Project Manager, in opdracht van het ministerie van OCW. TALIS stelt deelnemende landen in staat om internationale vergelijkingen te maken over het lerarenbeleid. De uitkomsten dienen als input voor beleidsontwikkeling in de komende jaren.

Case study: 

Onderwijs