Monitor lerarenopleiding beroepsonderwijs

Opdrachtgever: 

Ministerie van OCW

Status: 

lopend

Jaar: 

2013-2017

Het ministerie van OCW wil de kwaliteit van de opleiding van leraren voor het beroepsonderwijs (vmbo en mbo) verbeteren. Doel is om leraren beter toe te rusten om in het vmbo en mbo les te geven. Daarnaast is een kwantitatieve doelstelling dat meer studenten kiezen voor het leraarschap in het beroepsonderwijs. Hiervoor zijn drie maatregelen genomen:

1. Invoering van twee afstudeerrichtingen (algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs) bij de tweedegraads lerarenopleidingen.
2. Verhoging van de kwaliteit van zij-instromers in het mbo door het opstellen van een kwaliteitskader en door betere scholingstrajecten voor zij-instromers.
3. Nieuwe doelgroepen aanboren door invoering van een educatieve minor beroepsonderwijs voor hbo bachelor studenten buiten de lerarenopleiding. Deze minor wordt een nieuwe route naar het leraarschap in de beroepsgerichte vakken in vmbo en mbo.

In opdracht van het ministerie van OCW onderzoekt Ecorys in samenwerking met MOOZ Onderzoek in hoeverre de doelstellingen van de maatregelen worden gehaald. Het onderzoek loopt gedurende de periode 2013-2017.

Case study: 

Onderwijs