Interim Evaluatie van de strategische samenwerking op terrein van onderwijs en training 2020

Opdrachtgever: 

Europese Commissie

Status: 

lopend

Jaar: 

2013

Ecorys voert de tussentijdse evaluatie van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding uit (ET2020). Het belangrijkste doel van ET2022 kader is het ondersteunen van lidstaten in het verder ontwikkelen van hun onderwijs- en opleidingssystemen. De belangrijkste strategische doelstellingen van het kader zijn:
a) het mogelijk maken een leven lang leren en mobiliteit te bewerkstelligen, b) verbeteren van kwaliteit en efficiëntie van educatie en training, c) promoten van kansengelijkheid, sociale cohesie en actief burgerschap, d) verbeteren van creativiteit en innovatie, waaronder ondernemerschap, op alle niveaus van onderwijs en opleiding.

De tussentijdse evaluatie is onderdeel van een bredere tussenbalans evaluatie voor ET2020. Het belangrijkste doel van de inventarisatie is het identificeren op welke manieren ET2020 kan worden aangepast om ervoor te zorgen dat het een scherpere en meer gerichte bijdrage kan leveren aan de Europa 2020 strategie.

De belangrijkste taken voor de tussentijdse evaluatie opdrachten zijn het evalueren van de volgende punten:
• Relevantie en samenhang – vooral op het vlak van de veranderende prioriteiten van Europa 2020, met daarbij vooruitkijken naar de volgende ET 2020 periode (2015-2017);
• Relevantie, samenhang en doeltreffendheid van EU-financieringsprogramma’s (LLP, ESIF en KP7/Horizon 2020) op het gebied van de ondersteuning van lidstaten bij de uitvoering van ET 2020 hervorming in lijn met de Europa 2020 en Jeugd Werkgelegenheid Pakket;
• Effectiviteit – in termen van het bereiken van de ET2020 strategische doelstellingen en de aanpak van gebieden met prioriteit, gemeten ten opzichte van tastbare en duurzame prestaties op nationaal en EU-niveau;
• Effectiviteit, efficiëntie en toegevoegde waarde – specifiek gericht op ET 2020 bestuur, werkwijzen en instrumenten; en omvat de relaties en communicatie tussen verschillende instanties en actoren.

Er is gebruik gemaakt van verschillende methoden van dataverzameling, zoals deskresearch, enquêtes onder verschillende doelgroepen, interviews en case studies in 10 landen. 

 

 

Case study: 

Onderwijs