Governance in het voortgezet onderwijs: lessen uit het buitenland

Opdrachtgever: 

Ministerie van EZ

Status: 

afgerond

Jaar: 

2010

Bestuur en toezicht spelen een cruciale rol bij de borging van maatschappelijk belangen in publieke instellingen. Het ministerie van EZ wilde daarom voor drie sectoren (woningcorporaties, ziekenhuizen en voortgezet onderwijs) weten welke lessen van andere landen zijn te leren omtrent formele en informele governancemechanismen. Hiervoor is gekeken naar Engeland, Zweden en Nieuw-Zeeland. Ieder land geeft op eigen wijze invulling aan governancevraagstukken, waardoor vergelijkbaarheid lastig is. Zo is de rol van ouders in het schoolbestuur in de drie landen vele malen groter. Verder lijkt in andere landen meer vertrouwen in en daardoor minder maatschappelijk ongenoegen over het functioneren van schoolbesturen.