Europese instrumenten voor erkenning van kennis en vaardigheden

Opdrachtgever: 

Cedefop

Status: 

afgerond

Jaar: 

2014

Cedefop heeft verschillende instrumenten ontwikkeld om de transparantie en erkenning van kennis en vaardigheden over sectorale, institutionele en geografische grenzen heen te stimuleren, zoals de European Qualifications Framework (EQF), Europass en de European credit transfer system (ECTS). Met deze studie is onderzocht in hoeverre deze instrumenten relevant zijn voor de arbeidsmarkt en de belanghebbenden die bij de ontwikkeling en implementatie betrokken zijn.

Voor de studie zijn er verschillende methodes gebruikt: een literatuuronderzoek, interviews met belanghebbenden op EU niveau (ETUC, BUSINESSEUROPE, UEAPME, Eurochambres, Euroguidance, EUA, en de Commissie), een workshop met belanghebbenden op EU niveau, alsmede vijf landenstudies in Kroatië, Duitsland, Nederland, Spanje en Zweden. Er is een eindrapport geproduceerd waarin de instrumenten, diens relevante voor de arbeidsmarkt alsook de betrokkenheid van belanghebbenden zijn beschreven. Tevens omvat het eindrapport suggesties voor de toekomst om de arbeidsrelevantie te vergroten en de betrokkenheid van belanghebbenden te verbeteren.

Het eindrapport is tevens een grondslag geweest voor discussies tijdens de Cedefop conferentie “Stepping up the pace- the next stage of European tools for transparency, recognition and quality for learning and work" die op 27 en 28 november 2014 bij Cedefop in Thessaloniki heeft plaatsgevonden. Klik hier voor meer informatie.

Case study: 

Onderwijs