Ervaren regeldruk in onderwijs, cultuur en wetenschap

Opdrachtgever: 

Ministerie van OCW

Status: 

afgerond

Jaar: 

2010-2011

Voor het ministerie van OCW heeft Ecorys onderzoek gedaan naar de regeldruk die OCW-instellingen ervaren. Het onderzoek bouwt voort op eerder regeldrukonderzoek van Ecorys uit 2004. Er is gebruik gemaakt van beschikbare literatuur, bestaande databronnen, verkennende interviews met OCW-veldddirecties, case studies in alle OCW-sectoren (po, vo, bve, hbo, wo, cultuur en wetenschap) en validatiegesprekken met directies en (financiƫle) administraties van OCW-instellingen. Het onderzoek geeft een indicatief beeld van de actuele stand van zaken en de ontwikkelingen sinds 2004. De uitkomsten van het onderzoek dienen als input voor OCW om verdere reductie van de regeldruk voor OCW-instellingen te kunnen realiseren.