Cookies
Ecorys maakt op deze website gebruik van cookies om de website verder te verbeteren en om bezoekstatistieken bij te houden. Door gebruik te maken van deze website geeft u impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. Wilt u meer informatie, klik dan hier voor onze privacy statement.
bron: http://www.ecorys.nl/nl/news/2012/03/wiskunde-nu-ook-voor-havist/93

06 maart 2012

Wiskunde nu ook voor havisten verplicht

Ecorys heeft voor het ministerie van OCW onderzoek gedaan naar de consequenties die een eventuele vermindering van profielen in de bovenbouw van havo en vwo zou hebben voor leerlingen en scholen.

Ecorys heeft hiervoor een internetenqu̻te uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1023 havo- en vwo-leerlingen die net hun profielkeuze hebben gemaakt. Daarnaast zijn verdiepende interviews gehouden met schoolleiders en is onderzocht welk effect vermindering van het aantal profielen Рtot drie, twee of nul Рnaar verwachting zou hebben voor de profielkeuze van leerlingen, het onderwijsaanbod van scholen en de organiseerbaarheid voor scholen.

Mede op basis van het rapport van Ecorys-rapport heeft het kabinet op voordracht van minister Van Bijsterveldt (OCW) besloten dat wiskunde in het havo een verplicht vak wordt voor alle leerlingen. Vermindering van het aantal profielen in het vwo en havo, zoals afgesproken in het Regeerakkoord, wordt als niet wenselijk gezien.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Kamerbrief over het kabinetsstandpunt profielen havo-vwo en het Ecorys-rapport, beide te downloaden via de website van de Rijksoverheid (zie onder ‘Links’ rechts naast dit bericht).

Susan van Geel

Consultant

+31 (0)10 453 86 14

© 2014 Ecorys