Cookies
Ecorys maakt op deze website gebruik van cookies om de website verder te verbeteren en om bezoekstatistieken bij te houden. Door gebruik te maken van deze website geeft u impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. Wilt u meer informatie, klik dan hier voor onze privacy statement.
bron: http://www.ecorys.nl/nl/news/2012/03/handreiking-advies-en-onder/94?rss

07 maart 2012

Handreiking advies- en onderzoeksopdrachten

VBO, OOA, ROA en de Rijksoverheid hebben in een gezamenlijk inititaitief een ‘Handreiking advies- en onderzoeksopdrachten’ gepubliceerd.

Het betreft een handreiking aan opdrachtgevers voor het inhuren van advies- en onderzoeksopdrachten van buiten het Rijk. Tot de brede doelgroep behoren beleidsambtenaren, inkopers en opdrachtnemers. Het document is een hulpmiddel bij het in de praktijk goed vormgeven van goed opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap.

Genoemde organisaties hebben naar aanleiding van de behoefte van alle partijen aan een verbeterslag van het inkoopproces. Vertegenwoordigers hebben sinds 2009/2010 in een werkgroep vorm gegeven aan dit initiatief. Vanuit de eigen kwaliteitseisen, waaronder de Gedragscode, hebben de drie brancheverenigingen input geleverd. Verder heeft de VBO-brochure Twaalf tips over het offertetraject voor opdrachtgevers van beleidsonderzoek mede als basis gediend. De handreiking zal periodiek worden aangepast en op onderdelen verder worden ingevuld.

Voor meer informatie en om de Handreiking te downloaden, verwijzen wij u graag naar de website van VBO.

© 2014 Ecorys