Cookies
Ecorys maakt op deze website gebruik van cookies om de website verder te verbeteren en om bezoekstatistieken bij te houden. Door gebruik te maken van deze website geeft u impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. Wilt u meer informatie, klik dan hier voor onze privacy statement.
bron: http://www.ecorys.nl/nl/news/2012
Buzzes from Brussels nieuwsbrief, editie december 2012

De nieuwe editie Buzzes from Brussels, Ecorys’ Engelstalige kwartaalnieuwsbrief met het laatste nieuws vanuit en over Brussel (EU) is nu beschikbaar in PDF-format. Meer →

Parkeren zonder zoeken - Ecorys onderzoekt innovatieve oplossingen buurtparkeren

Ecorys onderzoekt in Amsterdam West innovatieve oplossingen die een bijdrage kunnen leveren aan een verbeterde parkeerinformatievoorziening, met als doel een efficiënter gebruik van het beschikbare parkeerareaal en een vermindering van het aantal autokilometers. Meer →

Effectrapportage stedelijke mobiliteitsmaatregelen 2013

In december 2012 is Ecorys gestart met de impactstudie van de maatregelen die in het Witboek van de Europese Commissie (Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte – werken aan een concurrerend en zuinig vervoerssysteem) zijn voorzien op het gebied van stedelijke mobiliteit. Doel van dit Stedelijk Mobiliteitspakket is om te komen tot duurzaam verkeer en vervoer in de steden van Europa. Meer →

Duurzaam vervoer bij DOEN

13 december 2012

Duurzaam vervoer bij DOEN

Stichting DOEN ondersteunt mensen, organisaties en bedrijven die bijdragen aan de realisatie van een leefbare wereld en wordt gefinancierd via bijdragen van drie goededoelenloterijen: de Nationale Postcode Loterij, de VriendenLoterij en de BankGiro Loterij. Stichting DOEN richt zich op een aantal thema’s, waaronder het terugdringen van negatieve effecten van menselijk handelen op klimaatverandering. Binnen dit thema probeert de stichting middels het programma Duurzaam Vervoer, de CO2-uitstoot van autoverkeer terug te dringen. Ecorys heeft het programma Duurzaam Vervoer geëvalueerd. Meer →

Ecorys analyseert effecten woningmarktbeleid

PERSBERICHT – De maatregelen die het kabinet in het regeerakkoord voorstelt voor de woningmarkt zullen de verhuisbeweging niet op gang brengen en derhalve de woningmarkt op slot houden. Bovendien wordt door een stapeling van maatregelen en heffingen de investeringscapaciteit van corporaties sterk ondermijnd. Dat blijkt uit de door Ecorys opgestelde Analyse van de effecten van het Regeerakkoord op de Woningmarkt dat door de G32-gemeenten gisteren aan Minister Blok van Wonen en Rijksdiensten is aangeboden. Meer →

Duurzame inzetbaarheid op bedrijfsniveau

Het eindrapport ‘Duurzame inzetbaarheid op bedrijfsniveau’ van Ecorys is op 29 november jl. door de minister en staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met begeleidende brief aan de Tweede Kamer aangeboden. Het rapport is voor de rijksoverheid een belangrijke bron en onderdeel van de aanpak van duurzame inzetbaarheid door kabinet en sociale partners. Meer →

Ecorys organiseert high-level rondetafelgesprek over regionaal beleid in Georgië

Ecorys heeft vrijdag 30 november jl. een rondetafelgesprek georganiseerd om de nieuwe regering van Georgië te adviseren. De input van Ecorys helpt de Georgische regering om haar regionale beleid op het goede spoor te zetten. Meer →

Ecorys ontwikkelt logistieke visie voor Zuidvleugel 2040

Mainport Rotterdam (haven en industrieel complex) en het uitgebreide, omliggende logistieke complex in de Zuidvleugel van de Randstad (Leiden-Den Haag-Rotterdam-Dordrecht-Moerdijk) zijn van nationaal economisch belang. De Rotterdamse haven is een van de grootste havencomplexen ter wereld en herbergt vele nevenfuncties, met name in de logistieke dienstverlening. Het op de lange termijn garanderen van een internationaal aantrekkelijk vestigingsklimaat is essentieel voor het borgen van dit belang. Meer →

Groen gas in verkeer en vervoer

Bij een well-to-wheel-benadering (waarbij de uitstoot over de gehele keten wordt beschouwd) heeft het gebruik van groen gas verschillende milieuvoordelen ten opzichte van andere brandstoffen. Dit geldt bij gebruik voor zowel personenauto’s als voor bestelauto’s, vrachtauto’s en bussen. Daarnaast heeft groen gas zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld als brandstofsoort. Deze conclusies zijn te lezen in het eindrapport van een overzichtsstudie naar het gebruik van groen gas in verkeer en vervoer die Ecorys heeft uitgevoerd in opdracht van de Vereniging GroengasMobiel.

Meer →
Ecorys evalueert effecten Taskforce Ontspits

Ecorys heeft een effectevaluatie uitgevoerd van de Taskforce Ontspits. De evaluatie vond plaats op basis van een eerder door Ontspits afgenomen enquête onder de deelnemende organisaties. De enquête bood inzicht in de mate waarin deze organisaties maatregelen hebben genomen om slim werken en slim reizen (SWSR) te stimuleren. Meer →

© 2014 Ecorys