Cookies
Ecorys maakt op deze website gebruik van cookies om de website verder te verbeteren en om bezoekstatistieken bij te houden. Door gebruik te maken van deze website geeft u impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. Wilt u meer informatie, klik dan hier voor onze privacy statement.
bron: http://www.ecorys.nl/nl/about-ecorys/nieuws-en-agenda/nieuws?page=1

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart jl. zijn in de meeste gemeenten de nieuwe colleges inmiddels gevormd. Er zijn nieuwe coalities samengesteld, met weer nieuw ambities en uitdagingen. De belangrijkste uitdaging is natuurlijk de enorme veranderingen in het sociale domein. Dat wordt spannend. Meer →

(beeld: KuiperCompagnons)

Ecorys maakt deel uit van een consortium van Nederlandse bedrijven dat voor Jakarta een langetermijnoplossing heeft ontwikkeld voor overstromingen vanuit zee. Het masterplan bevat een visie en praktische aanbevelingen om in 2025 de veiligheid te garanderen van de inwoners van de Indonesische hoofdstad, evenals aanbevelingen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Jakarta. Op 2 april jl. heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu het concept-masterplan voor dit zogeheten National Capital Integrated Coastal Development gepresenteerd. Zij deed dit tijdens een bedrijvenmissie in Indonesië. Meer →

Ecorys heeft de maatschappelijke kosten en baten van Groningen Airport Eelde in kaart gebracht. Dit gebeurde op verzoek van de provincie Drenthe. Deze provincie is mede-aandeelhouder van de luchthaven, evenals de provincie Groningen en de gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo. Meer →

Ecorys heeft onderzoek gedaan naar het maatschappelijke rendement van een nieuwe aanpak van overlast en criminaliteit op en rond het Columbusplein in Amsterdam-West. Uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) blijkt dat het inzetten van een buurpraktijkteam tot een flink rendement leidt. Elke geïnvesteerde euro heeft namelijk anderhalf tot twee euro aan maatschappelijke winst opgeleverd. De baten betreffen vooral een afname van inbraken, vandalisme, geweld, overlast en zittenblijvers. Dit bespaart op de eerste plaats veel leed en overlast bij buurtbewoners. Daarnaast betekent dit een besparing op de inzet – en dus de kosten – van politie, jeugdzorg, justitie, stadsdeel en anderen. Meer →

Ecorys is verheugd met de benoeming van Jan-Willem Broekhuysen (64) tot Directievoorzitter. De aanstelling is op 10 maart 2014 ingegaan. Meer →

Ecorys heeft in opdracht van, en in samenwerking met het Zeeuwse havenbedrijf Zeeland Seaports de online Intermodal Planner ontwikkeld. De site biedt vervoerders inzicht in alle mogelijkheden die de Zeeuwse havens bieden op het gebied van containervervoer (van-deur-tot-deur) van en naar Zeeland. Door gebruik te maken van de Intermodal Planner kunnen logistieke bedrijven tijd en geld besparen en energiezuiniger transport realiseren. Meer →

In opdracht van de regio Groningen-Drenthe heeft Ecorys in Nederland samen met Oxford Intelligence, dat onderdeel is van Ecorys, gedetailleerd inzicht gegeven in de ontwikkeling van vraag en aanbod van arbeid voor de stuwende sectoren energie, IT, chemie en metaal/elektro. Dit hebben wij gedaan aan de hand van de Location Skills Audit©, die door Oxford Intelligence is ontwikkeld.

Meer →

Vandaag is de Ecorys-nieuwsbrief Onderwijs & Cultuur verschenen. De nieuwsbrief geeft een goed beeld van de projecten die we voor opdrachtgevers in en buiten Nederland uitvoeren en bevat onder meer de volgende bijdragen: Meer →

Nederland is een belangrijke speler in de internationale maritieme wereld. Ons land beschikt onder meer over toonaangevende waterbouwbedrijven; Nederlandse reders die een aanzienlijk aandeel hebben in de Europese kustvaart; de grootste en modernste binnenvaartvloot van Europa; een scheepsbouwsector met grote innovatiecapaciteit, waarbij – naar omzet gemeten – Nederland de grootste jachtenbouwer ter wereld is; en havens die de grootste goederenoverslag binnen Europa accommoderen. Hieromheen is een groep hoogwaardige toeleveranciers geclusterd, zowel in termen van industriële producten als in termen van professionele dienstverlening. Meer →

In opdracht van de samenwerkende gemeenten in de Kop van Noord-Holland onderzoekt Ecorys samen met het Verwey-Jonker Instituut de effecten en de financiële voor- en nadelen van de nieuwe werkwijze met sociale wijkteams. Op basis van deze analyse zullen de onderzoeksbureaus de gemeenten adviseren over het te hanteren registratiesysteem, de organisatorische randvoorwaarden en mogelijkheden om de werkwijze te optimaliseren. Meer →

© 2014 Ecorys