Cookies
Ecorys maakt op deze website gebruik van cookies om de website verder te verbeteren en om bezoekstatistieken bij te houden. Door gebruik te maken van deze website geeft u impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. Wilt u meer informatie, klik dan hier voor onze privacy statement.
bron: http://www.ecorys.nl/nl/about-ecorys/nieuws-en-agenda/nieuws

Ecorys is een van de oudste onderzoeks- en adviesbureaus in Europa. Op 19 juli 2014 vierden wij ons 85-jarig bestaan. Meer →

Volgens een Ecorys-studie groeit de Nederlandse economie tot 2030 naar schatting gemiddeld met 1,6% per jaar. De dienstensector wordt nog belangrijker en zal in 2030 78% van de totale Nederlandse economie uitmaken. Terwijl het belang van de landbouw en voedselproductie toeneemt van 8 naar 11%, zal het aandeel van de maakindustrie dalen van 14 naar 11%. Dit zijn enkele van de belangrijkste bevindingen uit het rapport ‘The Netherlands in 2030. How changes in the international context will affect the Dutch economy – a scenario study’ over de ontwikkelingen in de Nederlandse economie tot 2030, dat Ecorys in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft uitgevoerd. Meer →

Het Ecorys-Raamwerkcontracten-team heeft weer een nieuwe versie van zijn nieuwsbrief gepubliceerd: de FWC Newsletter. Deze (Engelstalige) nieuwsbrief informeert over ontwikkelingen rond de diverse raamwerkcontracten die Ecorys uitvoert. Meer →

Ecorys heeft een bijdrage geleverd aan het internationale onderzoek van Talis (Teaching and Learning International Survey) naar de leer- en werkomstandigheden van leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs in meer dan 30 landen. Vandaag heeft de OESO het rapport Talis 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning gepubliceerd, dat de uitkomsten van het onderzoek bevat. Talis stelt de deelnemende landen in staat om internationale vergelijkingen te maken voor het lerarenbeleid. De uitkomsten dienen als input voor beleidsontwikkeling in de komende jaren. Meer →

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ecorys heeft op 28 mei jl. Chistopher Balch benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Ecorys. De heer Balch volgt de heer Hugh Williams op, die is teruggetreden als commissaris na tientallen jaren als executive en non-executive directeur voor Ecorys te hebben gewerkt. De heer Balch zal de heer Williams ook opvolgen als lid van de Audit Commissie van de Raad van Commissarissen. Meer →

Ecorys heeft in opdracht van het ministerie van OCW de regeling Tegemoetkoming Lerarenopleiding geëvalueerd. Deze regeling is in augustus 2001 ingevoerd om mensen zonder recht op studiefinanciering te stimuleren een lerarenopleiding te volgen en zo de instroom in de onderwijsarbeidsmarkt te vergroten. In het algemeen kan worden geconcludeerd dat de regeling tamelijk effectief is geweest. Meer →

Samen met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, de VNG en het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een onderzoek uitgezet naar alternatieven voor de financiering van de gemeentelijke taken voor omgevingsvergunningen en bijbehorende handhaving. Het stelsel waarbij gemeenten leges vragen voor de dienstverlening knelt door minder (grote) bouwaanvragen, hogere kwaliteitseisen aan Bouw- en Woningtoezicht en de plannen voor verbetering van de kwaliteitsborging in de bouw. Meer →

Ecorys-consultant Matthijs Versteegh is in april jl. gepromoveerd in de gezondheidseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn proefschrift, getiteld Quality of life in economic evaluations of health, bespreekt Matthijs verschillende manieren om kwaliteit van leven uit te drukken in een getal dat bruikbaar is in economische evaluaties van medische technologie. Tevens toont hij aan hoe het meten van kwaliteit van leven verbeterd kan worden. Meer →

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart jl. zijn in de meeste gemeenten de nieuwe colleges inmiddels gevormd. Er zijn nieuwe coalities samengesteld, met weer nieuw ambities en uitdagingen. De belangrijkste uitdaging is natuurlijk de enorme veranderingen in het sociale domein. Dat wordt spannend. Meer →

(beeld: KuiperCompagnons)

Ecorys maakt deel uit van een consortium van Nederlandse bedrijven dat voor Jakarta een langetermijnoplossing heeft ontwikkeld voor overstromingen vanuit zee. Het masterplan bevat een visie en praktische aanbevelingen om in 2025 de veiligheid te garanderen van de inwoners van de Indonesische hoofdstad, evenals aanbevelingen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Jakarta. Op 2 april jl. heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu het concept-masterplan voor dit zogeheten National Capital Integrated Coastal Development gepresenteerd. Zij deed dit tijdens een bedrijvenmissie in Indonesië. Meer →

© 2014 Ecorys