Cookies
Ecorys maakt op deze website gebruik van cookies om de website verder te verbeteren en om bezoekstatistieken bij te houden. Door gebruik te maken van deze website geeft u impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. Wilt u meer informatie, klik dan hier voor onze privacy statement.
bron: http://www.ecorys.nl/nl/about-ecorys/nieuws-en-agenda/nieuws

Veel jongeren met licht verstandelijke beperkingen (LVB) worden na het speciaal onderwijs of praktijkonderwijs onnodig werkloos. Daardoor is er sprake van een grote verspilling van de talenten van deze jonge mensen. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om hun kansen te verbeteren. Meer →

Ecorys heeft een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van een raamwerk voor het berekenen van de economische gevolgen van klimaatverandering in het Noordpoolgebied. In een studie voor het Nederlands Economisch Instituut (NEI) hebben we de economische impact in kaart gebracht van het smelten van de poolkappen. Daarbij hebben we in het bijzonder gekeken naar de effecten voor de scheepvaart, het benutten van energiebronnen in het gebied, en de lokale gemeenschappen. Meer →

Gerichte belasting op voedsel, zoals een vettaks, leidt tot lagere consumptie van voedingsmiddelen met een hoog suiker-, zout- en vetgehalte. Voor een overzicht van de effecten van een dergelijke maatregel op het concurrentievermogen van de voedingsmiddelenindustrie, is meer onderzoek nodig. Meer →

In de afgelopen vijf jaar was sprake van een stijgende trend in het aantal banen en de werving van hooggeschoold personeel in de gezondheidszorg, informatietechnologie en de verkoop. Deze toename was bijzonder sterk in de volgende beroepsgroepen: softwareontwikkelaars en analisten; verkoop-, marketing- en public relations-professionals; artsen, verpleegkundigen en persoonlijke verzorgers in de gezondheidszorg. Meer →

Ecorys is een van de oudste onderzoeks- en adviesbureaus in Europa. Op 19 juli 2014 vierden wij ons 85-jarig bestaan. Meer →

Volgens een Ecorys-studie groeit de Nederlandse economie tot 2030 naar schatting gemiddeld met 1,6% per jaar. De dienstensector wordt nog belangrijker en zal in 2030 78% van de totale Nederlandse economie uitmaken. Terwijl het belang van de landbouw en voedselproductie toeneemt van 8 naar 11%, zal het aandeel van de maakindustrie dalen van 14 naar 11%. Meer →

Het Ecorys-Raamwerkcontracten-team heeft weer een nieuwe versie van zijn nieuwsbrief gepubliceerd: de FWC Newsletter. Deze (Engelstalige) nieuwsbrief informeert over ontwikkelingen rond de diverse raamwerkcontracten die Ecorys uitvoert. Meer →

Ecorys heeft een bijdrage geleverd aan het internationale onderzoek van Talis (Teaching and Learning International Survey) naar de leer- en werkomstandigheden van leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs in meer dan 30 landen. Vandaag heeft de OESO het rapport Talis 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning gepubliceerd, dat de uitkomsten van het onderzoek bevat. Talis stelt de deelnemende landen in staat om internationale vergelijkingen te maken voor het lerarenbeleid. De uitkomsten dienen als input voor beleidsontwikkeling in de komende jaren. Meer →

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ecorys heeft op 28 mei jl. Chistopher Balch benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Ecorys. De heer Balch volgt de heer Hugh Williams op, die is teruggetreden als commissaris na tientallen jaren als executive en non-executive directeur voor Ecorys te hebben gewerkt. De heer Balch zal de heer Williams ook opvolgen als lid van de Audit Commissie van de Raad van Commissarissen. Meer →

Ecorys heeft in opdracht van het ministerie van OCW de regeling Tegemoetkoming Lerarenopleiding geĆ«valueerd. Deze regeling is in augustus 2001 ingevoerd om mensen zonder recht op studiefinanciering te stimuleren een lerarenopleiding te volgen en zo de instroom in de onderwijsarbeidsmarkt te vergroten. In het algemeen kan worden geconcludeerd dat de regeling tamelijk effectief is geweest. Meer →

© 2014 Ecorys