Cookies
Ecorys maakt op deze website gebruik van cookies om de website verder te verbeteren en om bezoekstatistieken bij te houden. Door gebruik te maken van deze website geeft u impliciet toestemming voor het gebruik van cookies. Wilt u meer informatie, klik dan hier voor onze privacy statement.
bron: http://www.ecorys.nl/nl/about-ecorys/nieuws-en-agenda/nieuws

Wilbert Kroesen (1960) is 1 oktober jl. als managing consultant in dienst getreden bij Ecorys, waar hij verantwoordelijk is voor de activiteiten op het gebied van detailhandel en binnensteden. Hij kan daarbij zijn grondige kennis en uitgebreide netwerk inzetten, die hij de afgelopen 25 jaar heeft opgebouwd als vestigingsplaatsonderzoeker in de detailhandel (Vendex Food Groep), als distributieplanoloog in de adviesbranche (Kolpron Consultants, een voorganger van Ecorys), als docent marketing en vastgoed in het hoger onderwijs (HEAO Sittard, NOVAM, Katholieke Universiteit Leuven) en als commercieel ontwikkelingsmanager en hoofd marketing research in de vastgoedontwikkeling (Johan Matser, Giesbers, AM). Meer →

Donderdag jl. heeft Ecorys de intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie getekend. In deze verklaring is vastgelegd dat Ecorys samen met ca. 90 andere belanghebbenden eraan werkt dat het stedelijk gebied in Nederland in 2050 beter is ingericht tegen de gevolgen van hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen. De ruim 90 partijen die de intentieverklaring ondertekenden, vertegenwoordigen 10.000 bedrijven en instellingen in Nederland. De ondertekening van de verklaring vond plaats tijdens het Festival Ruimtelijk Adaptatie op 9 oktober in Utrecht. Meer →

De Intermodal Planner ondersteunt de Container Terminal Wilhelmshaven JadeWeserPort bij het realiseren van zijn groeidoelstellingen. De Planner brengt namelijk de voordelen van multimodaal vervoer van en naar Wilhelmshaven duidelijk in beeld. Logistieke bedrijven kunnen kosten besparen en hun impact op het milieu verminderen door gebruik te maken van intermodaal transport van en naar het havengebied. De online planner toont de optimale route naar bijna alle locaties in Europa en ontsluit het intermodale achterland van Wilhelmshaven. Meer →

Tijdens het Lerarencongres 2014 op 8 oktober in Den Bosch is het nationaal Talis 2013-rapport openbaar gemaakt. Talis (Teaching and Learning International Surveys) is een internationaal onderzoek naar de leer- en werkomstandigheden van leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs in meer dan 30 landen wereldwijd. Ecorys vervulde binnen het Talis 2013-onderzoek voor Nederland de rol van National Project Manager. Meer →

Ecorys heeft onlangs de mobiliteitsregeling van de Europese Commissie Jouw eerste EURES-baan (Your first EURES job) geĆ«valueerd. Dankzij deze experimentele regeling zijn tussen 2012-2014 meer dan 1.500 Europese jongeren aan een baan in het buitenland geholpen. Daarnaast hebben meer dan 750 jongeren gebruik gemaakt van subsidies voor trainingen en interviews voor vacatures in een andere EU-lidstaat dan hun thuisland. Ook Nederlandse jongeren hebben via deze regeling werk in het buitenland gevonden, en Nederlandse werkgevers (moeilijk vervulbare) vacatures kunnen vullen. Meer →

Oxford Intelligence Ltd., onderdeel van Ecorys, heeft Richard Liebrechts aangesteld als zijn nieuwe Managing Director. Richard volgt Peter Lemagnen op, die het bedrijf in 1996 mede oprichtte en als senior adviseur aan de organisatie verbonden blijft. Meer →

Vorige week zijn in Praag de eerste resultaten gepresenteerd van de EAIE Barometer. Deze publicatie geeft de stand van zaken weer op het vlak van internationalisering in het Europese hoger onderwijs, waaronder trends en uitdagingen die onderwijsinstellingen op dat gebied ervaren. Ook is de behoefte aan kennis en vaardigheden beschreven van internationaliserings-medewerkers die werkzaam zijn bij universiteiten. Ecorys heeft deze studie uitgevoerd op verzoek van de EAIE (European Association for International Education). Meer →

Veel jongeren met licht verstandelijke beperkingen (LVB) worden na het speciaal onderwijs of praktijkonderwijs onnodig werkloos. Daardoor is er sprake van een grote verspilling van de talenten van deze jonge mensen. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om hun kansen te verbeteren. Meer →

Ecorys heeft een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van een raamwerk voor het berekenen van de economische gevolgen van klimaatverandering in het Noordpoolgebied. In een studie voor het Nederlands Economisch Instituut (NEI) hebben we de economische impact in kaart gebracht van het smelten van de poolkappen. Daarbij hebben we in het bijzonder gekeken naar de effecten voor de scheepvaart, het benutten van energiebronnen in het gebied, en de lokale gemeenschappen. Meer →

Gerichte belasting op voedsel, zoals een vettaks, leidt tot lagere consumptie van voedingsmiddelen met een hoog suiker-, zout- en vetgehalte. Voor een overzicht van de effecten van een dergelijke maatregel op het concurrentievermogen van de voedingsmiddelenindustrie, is meer onderzoek nodig. Meer →

© 2014 Ecorys