Toekomstige vraag voor de Nederlandse Loodsencorporatie

Ecorys heeft de vraag gekregen een aanpassing voor te stellen van de methodologie voor de vraagvoorspelling van te loodsen scheepsreizen. Marten van den Bossche, Ewout Buckmann, Marius van der Flier en Jochen Maes hebben een nieuwe methodologie voorgesteld die op basis van de achterlandontwikkelingen van de Nederlandse havens werkt. Ze gingen terug naar ‘de basis’ door eerst te ramen welke goederenstromen zullen groeien en welke zullen afnemen, voor het schatten van het aantal schepen dat nodig is om deze volumes te vervoeren. Nadien corrigeerde Ecorys de raming voor de scheepsgroottegroei en de toenemende beladingsgraad, en kwam zo met een transparante en robuuste raming.

Het project
De Nederlandse Loodsencorporatie (NLC) is verantwoordelijk voor de loodsen die jaarlijks meer dan 80.000 vrachtschepen de Nederlandse zeehavens binnen begeleiden. De NLC moet jaarlijks tegen december een tariefvoorstel opmaken, op basis van een prognose van het aantal loodsdiensten in het komende jaar. De tarieven worden bepaald op een cost+ basis en houden rekening met de te verwachten inzet van middelen, geschat op basis van de toekomstige vraag.

Dit tariefvoorstel voor z'n diensten moet ingediend worden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Na een strenge procedure stelt de ACM de tarieven definitief vast.
Een cruciale rol in het tariefvoorstel speelt de raming van het aantal reizen. De NLC heeft behoefte aan een betrouwbare voorspelling, zeker omdat er geen verrekening bestaat als het gerealiseerde aantal reizen afwijkt van de raming. De NLC laat daarom de toekomstige vraag voorspellen door een externe partner. Ecorys werd in februari 2014 deze partij.

De Ecorys raming en prognosemodel werden getoetst door de ACM, en de raming werd nadien overgenomen in het tariefvoorstel voor 2015. Ecorys is dus fier dat adviezen worden opgevolgd en tot concreet resultaat leiden voor de klant. Als alles goed gaat zal hetzelfde team de raming voor 2016 opstarten in februari 2015.

Klik hier voor het artikel in Nieuwsblad Transport.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Practice Leader Connectivity - Marten van den Bossche
Tel.: 010 453 87 91 / E-mail: marten.vandenbossche@ecorys.com