Second opinion over grondexploitaties gemeente Vlissingen

Ecorys heeft in 2015 in opdracht van de gemeente Vlissingen een onafhankelijke second opinion uitgevoerd over de grondexploitaties en het risicoprofiel daarvan. Mede hierdoor kan de gemeente Vlissingen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Zeeland de artikel 12-procedure voortzetten.

Artikel 12-procedure
De gemeente Vlissingen heeft de zogenoemde artikel 12-procedure ingezet. Dit houdt in dat een gemeente extra geld uit het gemeentefonds aanvraagt vanwege een structureel niet sluitende begroting.  De gemeente dient hiervoor dan gedeeltelijk de financiële zelfstandigheid in te leveren en krijgt een artikel12-status, mits nog aan enkele andere voorwaarden voldaan wordt. 

Grondexploitaties gemeente Vlissingen
Een belangrijk onderdeel van de artikel 12-procedure, betreft de financiële positie van de diverse grondexploitaties. Afgelopen jaar zijn deze exploitaties door de gemeente Vlissingen herzien. Na deze herziening is door Ecorys een second opinion uitgevoerd en daarmee een onafhankelijk oordeel gegeven over de grondexploitaties en het bijbehorende risicoprofiel. Het marktperspectief van de projecten, de opbrengsten, kosten, financiële parameters en de stedenbouwkundige context werden hierbij geanalyseerd. De geanalyseerde projecten bevatten woningbouw, retail, kantoren, bedrijventerreinen en leisure.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Gerard Agterberg of Achterberg
Consultant
T 06 52 56 59 47
E Gerard.Achterberg@ecorys.com