Ministerie van Economische Zaken publiceert onderzoek Ecorys ‘Big data en mededinging’

Minister Kamp heeft deze week een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij een rapport van Ecorys over ‘big data en mededinging’ aanbiedt. 

De hoeveelheid beschikbare data is in de afgelopen jaren sterk toegenomen, dat geldt ook voor toepassingen die gebruik maken van data. Ecorys heeft onderzocht of en hoe data kunnen bijdragen aan verstoringen van de concurrentieverhoudingen tussen bedrijven. Eén van de conclusies van het rapport is dat data kunnen bijdragen aan het ontstaan van marktmacht. Marktmacht is niet per definitie schadelijk, maar kan dat wel zijn. 

Het rapport concludeert dat niet alleen het mededingingsrecht maar ook privacy- en consumentenbeschermingsregelgeving kunnen worden ingezet om problemen als gevolg van marktmacht aan te pakken. In de kamerbrief schrijft de minister dat er op basis van het rapport geen reden is om het beleid aan te passen maar dat digitale markten wel blijvende aandacht van beleidsmakers en toezichthouders vergen.

- Klik hier voor de Kamerbrief
- Klik hier voor het Ecorys-rapport ‘Big data and competition’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Harry van Til
Senior Consultant
T 06 392 06 828
E harry.vantil@ecorys.com