Internationale ranglijsten over open overheid en Nederland

Het thema open overheid heeft de laatste jaren meer aandacht gekregen, niet alleen binnen de Nederlandse overheid maar ook internationaal. Zo bestaan er vele ranglijsten die landen scoren op bepaalde aspecten van open overheid (e.g. open data, betrokkenheid van de samenleving, wettelijk kader). De uitkomsten van deze ranglijsten kunnen soms sterk verschillen. Daarom heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ecorys gevraagd om onderzoek te doen naar deze ranglijsten. 

Het onderzoek liep van september 2017 tot januari 2018. Door middel van een deskstudie en interviews met de makers van de ranglijsten is onderzoek gedaan naar de gebruikte methodologie├źn, indicatoren, en openheid van de ranglijst zelf. Het onderzoek geeft een beter inzicht in de ranglijsten en de betekenis van de scores. Op basis van deze uitkomsten zijn aanbevelingen gegeven op het gebied van open overheid en ook mogelijke aanpassingen voor het nieuwe Nederlandse actieplan Open Overheid.

Het onderzoek laat zien Nederland globaal genomen goed scoort op het gebied van open overheid. Nederland staat vaak in de top 15. Vooral op het gebied van open data scoort Nederland heel goed. De gebieden waar Nederland minder goed op scoort en waar dus ook nog veel verbetering op de halen valt zijn het meten en het monitoren van de impact van een open overheid. Onze aanbevelingen zijn dan ook om hier meer aandacht aan te besteden en om het op te nemen in het nieuwe actieplan Open Overheid.

Klik hier voor het eindrapport en de bijlagen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Walter Hulsker
Teamleider
T 0104538800
E Walter.Hulsker@ecorys.com