Ecorys onderzoekt marktmodel in een volledig duurzame elektriciteitsmarkt


In Nederland en andere Europese landen worden nauwelijks meer conventionele energiecentrales gebouwd maar maken wind- en zonne-energie een snelle groei door. Deze groei is een gevolg van de subsidies die deze bronnen krijgen. Op de korte termijn is het effect van het toevoegen van capaciteit dat de elektriciteitsprijs daalt. Het paradoxale effect hiervan is dat er (als de kostprijs van duurzame energie niet zou dalen) meer subsidie nodig is voor verdere capaciteitsuitbreidingen. 

Dit roept de vraag op welke investeringsprikkels er zijn in een toekomstige elektriciteitsmarkt met alleen maar duurzame energie. Komen investeringen in een dergelijke markt zonder subsidies van de overheid tot stand? In opdracht van TenneT, de beheerder van het transportnet in Nederland, heeft Ecorys onderzocht of een aanpassing van de marktregels nodig is. Ecorys concludeert dat in een volledig duurzame markt een goed werkende groothandelsmarkt noodzakelijk is. Daarvoor zou de ‘energy only’ markt verder geoptimaliseerd moeten worden. De marktregels zouden zo min mogelijk beperkend moeten zijn in de wijze waarop producenten elektriciteit verkopen en leveranciers en afnemers energie inkopen.

Het rapport ‘Investments in a renewables only market - Market model in a future electricity market without fossil fuels’ is hier te vinden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Harry van Til 
Senior Consultant
T 010 4538 800
E harry.vantil@ecorys.com