Ecorys licht beleid VWS door en biedt verbeterkansen voor een evenwichtiger zorg arbeidsmarkt

Op 24 mei 2017 is de beleidsdoorlichting van artikel 4.2. ‘Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt’ van de VWS-begroting aan de Tweede Kamer aangeboden. Ecorys en SEOR onderzochten de doelmatigheid en doeltreffendheid van 16 instrumenten op basis van een verklarende evaluatie. 
 

Belangrijkste Inzichten voor beleidsmakers:
Opgaven en kansen op het gebied van arbeidsmarkt en opleiden verschillen sterk tussen regio’s. VWS investeert in een goed werkende arbeidsmarktstructuur. Lees meer in rapportage Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn en Regionaal arbeidsmarktbeleid en Ondersteuning arbeidsmarktprojecten branches.
Ziekenhuizen investeren in de kwaliteit van hun personeel om voldoende gekwalificeerde werknemers te hebben voor de zorg van de toekomst. VWS stimuleert kennisuitwisseling tussen ziekenhuizen en branches met de Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg
In 2018 vindt een effectevaluatie plaats van de Opleiding tot Ziekenhuisarts.
 
Lees meer over doelmatigheid en doeltreffendheid van de volgende instrumenten:
 
Klik hier voor het overkoepelend rapport.  
Klik hier voor de Kamerbrief. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
 
Annejet Kerckhaert
Adviseur Sociaal Domein
E annejet.kerckhaert@ecorys.com
T 06 51 938 792