Ecorys inventariseert provinciale middelen voor regionaal economisch beleid

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Ecorys en PNO Consultants de opdracht gegeven om de regelingen, middelen en faciliteiten te inventariseren die provincies, Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en Economic Boards hanteren om de regionale economie te stimuleren. Met deze inventarisatie worden verschillende karakteristieken van de betreffende beleidsinstrumenten in kaart gebracht, zoals bijvoorbeeld het doel, het type en de omvang. 

De aanleiding voor dit onderzoek is het volgende: overheden en andere partijen dienen zo goed mogelijk geëquipeerd te zijn om regionale opgaven (gezamenlijk) te realiseren. Het ministerie van BZK ontving signalen dat er onvoldoende overzicht is van regelingen die overheden hanteren ter bevordering van de regionaal economische ontwikkeling. Het ministerie van BZK heeft daarom het initiatief genomen om een dergelijk overzicht op te zetten. Het onderzoek naar regelingen van provincies, ROM’s en Economic Boards bouwt voort op het inventarisatie-onderzoek ‘Rijksmiddelen met een regionale impact’, dat in het voorjaar 2017 eveneens door Ecorys en PNO Consultants werd uitgevoerd (klik hier om het bestand te downloaden).

De onderzoeken zullen uiteindelijk een samenhangend beeld geven van regelingen in Nederland die kunnen worden benut ten behoeve van de regionaal economische ontwikkeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Viek Verdult
Partner
T 010 4538 577
E viek.verdult@ecorys.com