Ecorys evalueert de effecten van het programma Beter Benutten


In het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's te verbeteren. Hiertoe worden in 12 regio’s 467 maatregelen gerealiseerd. 

Deze maatregelen zijn vooraf door Ecorys beoordeeld op het te verwachten effect op de doelstelling en de kosteneffectiviteit daarvan. Het ministerie wil graag weten of de maatregelen die worden uitgevoerd ook daadwerkelijk effectief blijken en de doelstelling wordt behaald. Daarnaast heeft zij ook behoefte aan de vinger aan de pols houden met betrekking tot de voortgang van de maatregelen in tijd, geld en resultaat. Het klinkt cliché, maar: ‘Meten is weten’! Ecorys is gevraagd te ondersteunen met een ‘effectmeting’ van (de voorgang op) de doelstelling van het programma, zowel regionaal als landelijk. Ten behoeve van deze effectmeting kan Ecorys gebruik maken van door de regio’s zelf uitgevoerde evaluaties van individuele maatregelen. 

Het onderzoek is onlangs (begin mei) van start gegaan en zal in 3 fasen worden uitgevoerd (waarvan Ecorys in ieder geval de eerste 2 fases zal uitvoeren), in het voorjaar van 2017 de eerste fase en in het najaar van 2017 en medio 2018 de tweede en derde fase.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Niels Peters (projectleider)
Consultant Steden & Regio’s 
T 06 50 65 34 77
E niels.peters@ecorys.com

Eline Devillers 
Sectorleider Transport, Infrastructuur & Mobiliteit 
T 06 22 48 61 06
E eline.devillers@ecorys.com