Ecorys adviseert Taskforce Beter Benutten Onderwijs & OV

De regering vindt het belangrijk om de ov-studentenkaart in zijn huidige vorm te behouden. Zij is van mening dat de prijs van het ov-contract tussen Rijksoverheid en openbaarvervoerbedrijven kan dalen. Dit kan door het aantal gereisde kilometers te laten dalen of studenten minder in de spits te laten reizen. Het hierdoor vrijkomende bedrag komt vanaf 2025 geheel ten goede aan het (hoger) onderwijs en aan onderwijsgerelateerd onderzoek. Om aan deze doelstellingen te kunnen voldoen, is de Taskforce Beter Benutten Onderwijs en Openbaar Vervoer in het leven geroepen. Deze Taskforce voert gesprekken met onderwijsinstellingen om te kijken naar ontwikkelingen die van invloed zijn op het reisgedrag van studenten.

Om de benodigde besparing te realiseren, is het van belang om het aantal door studenten gereisde kilometers met het openbaar vervoer terug te brengen (door bijvoorbeeld andere vervoersmiddelen te stimuleren) en om het aantal door studenten gereisde kilometers in het openbaar vervoer van de spitsuren naar de daluren te verschuiven (door bijvoorbeeld aanpassing van lestijden).

Ecorys heeft in opdracht van het de Taskforce/Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), onderzoek gedaan naar ontwikkelingen die het reisgedrag van de studenten beïnvloeden. Daarbij zijn vier mogelijke oplossingen nader onderzocht:

1) Het aanpassen van de roostering van contacturen;
2) Stimuleren van het gebruik van alternatieve vervoersmethoden (bijv. fietsen en e-bikes);
3) Onderwijs op afstand (E-learning);
4) Studentenhuisvesting (dichterbij de scholen).

Ecorys heeft het onderzoek uitgevoerd onder (voornamelijk) bestuursleden bij mbo-, hbo- en wo-instellingen in Nederland. De bevindingen zijn samengevoegd in een rapportage en is als bijlage toegevoegd bij de 10 aanbevelingen die de Taskforce bij de minister van OCW heeft ingediend. Daarin staat onder andere dat het mogelijk is om in 2025, kosten t.w.v. 169-205 miljoen euro vrij te spelen door besparingen in het contract m.b.t. het studentenreisproduct en het beter benutten van schoolgebouwen.

 • Klik hier voor het adviesrapport van de Taskforce beter benutten onderwijs en openbaar vervoer (eindrapportage onderzoek Ecorys vanaf p. 36).
 • Klik hier voor de Kamerbrief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW).

 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  Jeroen Kleingeld
  Senior Consultant Finance & Regional Economics
  T 010 4538 459
  E jeroen.kleingeld@ecorys.com

  Arvid Toes
  Consultant Passenger Transport
  T 06 527 44 933
  E arvid.toes@ecorys.com