"De kunst van het voorspellen”

Elk jaar stelt de ACM (Authority for Consumers and Market) de hoogte van de loodsgeldtarieven vast. De rekenformule is in essentie eenvoudig: de kosten van het loodswezen gedeeld door het aantal te loodsen reizen bepaalt de hoogte van het loodsgeldtarief. Het tarief moet echter al een jaar van te voren worden vastgesteld, en kan in een lopend jaar niet meer worden gewijzigd.

De ACM verzoekt Nederlands Loodswezen om zelf een voorspelling te doen van het aantal loodsen reizen van het komend jaar. Ecorys is in 2014 ingeschakeld om een zo nauwkeurig mogelijke voorspelling te doen voor het jaar 2015. Recent heeft Ecorys ook de opdracht gekregen om de voorspelling voor 2016 uit te voeren.

Directeur Transport en Mobiliteit van Ecorys, Marten van den Bossche, vertelt meer over het onderzoek in de december editie van Navigator NL: een publicatie van Nederlands Loodswezen.

Klik hier om het artikel te lezen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Directeur Transport & Mobiliteit - Marten van den Bossche
Tel.: 010 - 453 87 91 / E-mail: marten.vandenbossche@ecorys.com