De Europese Unie schakelt Ecorys in om Oezbekistan te helpen met het verscherpen van de overheidsuitgaven

Ecorys voert in opdracht van de Oezbekistische delegatie van de Europese Unie een assessment uit van de overheidsuitgaven en de financiële verantwoording (PEFA) in Oezbekistan. Het hoofddoel van de PEFA-beoordeling 2018 is de regering van Oezbekistan en haar ontwikkelingspartners een objectieve, actuele diagnose te bezorgen van de prestaties op het gebied van overheidsfinancieel beheer op nationaal niveau. Dit zal op basis zijn van de nieuwste internationaal erkende PEFA-methodologie. De PEFA-beoordeling van 2018 is gebruikt om een update te geven van de voortgang in Public Finance Management (PFM) sinds de laatste PEFA in 2012, maar ook om een nieuwe PEFA-basislijn vast te stellen met behulp van de PEFA-methodologie van 2016.
Met het beoordelingsproces wordt geprobeerd om een gedeeld begrip op te bouwen van PFM-prestaties en de dimensies die nog verbeterd kunnen worden. Het is de verwachting dat de resultaten van de beoordeling de regering zullen helpen bij het toezicht op de uitvoering van de strategie voor hervorming van de strategie voor openbaar financieel beheer in Oezbekistan, om duurzaamheid op de lange termijn te bereiken.
De assessment evalueert de PFM-prestaties van Oezbekistan in overeenstemming met het nieuwe 2016 PEFA-raamwerk. De methodologie van 2016 identificeert de zeven pijlers van de prestaties die essentieel zijn voor een open en ordentelijk PFM-systeem. Deze omvatten budgetbetrouwbaarheid, transparantie van de overheidsfinanciën, beheer van activa en passiva, beleidsgerichte begrotingsstrategie en budgettering, voorspelbaarheid en controle bij de uitvoering van de begroting, boekhouding en rapportage, en extern onderzoek en audit.
Het project is gestart in september 2018 en is naar verwachting afgerond in februari 2019.


Contactpersoon:
Maria Aguirre
T +31 636 02 86 49
E Maria.Aguirre@Ecorys.com