March 2019

3 weeks 5 days ago
Ecorys is door Milieudefensie gevraagd om een studie te doen naar de financiële gevolgen van de warmtetransitie. Daarbij is gekeken naar de kosten en financieringsopties om van het aardgas af te gaan in de gebouwde omgeving. In Nederland wordt het overgrote deel van de woningen nog steeds verwarmd...
3 weeks 6 days ago
Vandaag is de Ecorys-nieuwsbrief Social Affairs & Health verschenen. Het jaar 2019 is goed begonnen voor de sector Social Affairs & Health met de start van veel nieuwe projecten en afsluiting van een aantal lopende onderzoeken.In deze nieuwsbrief worden o.a. nieuwe collega’s aan u...
4 weeks 5 hours ago
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft Ecorys in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut de evaluatie uitgevoerd van het actieprogramma Tel mee met Taal. In 2015 is op initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS gestart met het actieprogramma Tel...
1 month 6 days ago
Uit onderzoek blijkt dat er een sterke relatie bestaat tussen laaggeletterdheid en schulden. Laaggeletterdheid is niet per definitie altijd de oorzaak van schuldproblematieken, maar moeite met lezen, schrijven en/of rekenen heeft grote invloed op de snelheid waarmee beginnende schulden uitgroeien...
1 month 1 week ago
Samen aan de slag met het (meer) lerend maken van uw organisatie rondom schuldhulpverlening?  Doe mee aan ons ontwikkelgericht onderzoek!In dit ontwikkelingsgerichte onderzoek voor Schouders Eronder werken Ecorys en CAOP samen. Ecorys en CAOP begeleiden uw organisatie in het proces naar...
1 month 2 weeks ago
Ecorys onderzoekt in opdracht van minister Koolmees 47 DWSRA projecten (Dienstverlening Werkzoekenden en Samenwerking en Regie Arbeidsmarkt). In november heeft de minister het tussenrapport aangeboden aan de Tweede Kamer. Eind 2019 volgt de evaluerende eindrapportage, waarna door overheid en...
1 month 2 weeks ago
  Ecorys heeft in samenwerking met Dialogic de Arbeidsmarktanalyse Rijk 2018-2025 uitgevoerd. Het onderzoek geeft inzicht in de trends en ontwikkelingen van vraag en aanbod op de interne arbeidsmarkt van het Rijk. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de arbeidsmarkt op macroniveau, mesoniveau (...
1 month 2 weeks ago
         In opdracht van CHAFEA, een uitvoerend agentschap van de Europese Commissie, voert Ecorys de komende negen maanden een studie uit naar opleidings- en trainingsprogramma’s voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie in opleidingen voor...
1 month 2 weeks ago
Het rapport ‘Nulmeting kinderopvang Caribisch Nederland’ is opgesteld in het kader van de gemaakte afspraken tussen de openbare lichamen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de betrokken ministeries om gezamenlijk de kinderopvang en het stelsel van voor- en naschoolse voorzieningen in...
1 month 2 weeks ago
Een (compacte) overheid met voldoende en goed gekwalificeerde, integere medewerkers en politieke ambtsdragers tegen verantwoorde kosten. Dat is de beleidsdoelstelling van artikel 7 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gedurende de onderzoeksperiode (2013-2017).  ...

Pages