January 2019

2 months 3 weeks ago
Afgelopen jaar was een uitzonderlijk droog jaar. Risico’s van droogte waren veelvuldig in het nieuws. De Nederlandse waterbeheerders hebben de ontwikkelingen nauwlettend gemonitord en actief bijgestuurd om negatieve gevolgen te beperken. Nu de meeste gevolgen van de droogte achter de rug zijn...
3 months 1 week ago
 De arbeidsmarkt kampt nog steeds met toenemende krapte. Vooral in het primair onderwijs (po) is de ervaren krapte steeds groter; er worden meer vaste aanstellingen aangeboden, er zijn minder kandidaten per vacature. Het aantal (online) vacatures in het po is ten opzichte van een jaar geleden...
3 months 1 week ago
Een (compacte) overheid met voldoende en goed gekwalificeerde, integere medewerkers en politieke ambtsdragers tegen verantwoorde kosten. Dat is de beleidsdoelstelling van artikel 7 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gedurende de onderzoeksperiode (2013-2017).  In...
3 months 2 weeks ago
Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) heeft het Ecorys-eindrapport van de beleidsdoorlichting van artikel 22 van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze doorlichting gaat over het beleid voor Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s....
3 months 2 weeks ago
Ecorys en PBLQ hebben een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) uitgevoerd naar de kosten en baten van de Wet open overheid (Woo). In het rapport is onderscheid gemaakt tussen de kosten en baten van het op orde brengen van de informatiehuishouding en het implementeren van de Woo. Uit de MKBA...
3 months 3 weeks ago
Alexander Oei is nu anderhalf jaar consultant bij Ecorys binnen de Natural Resources sector, en focust zich met name op energieprojecten. In dit artikel legt Alexander uit hoe het is om bij Ecorys te werken.Wat heeft ertoe geleid dat je bij Ecorys bent komen werken?Ik heb Technische Bestuurskunde...