May 2018

10 months 4 weeks ago
Om de informatie over de arbeidsmarkt in het voortzet onderwijs (vo) inzichtelijk te maken, verzorgde Ecorys in opdracht van Voion een arbeidsmarktanalyse voor deze sector. Ecorys deed dit in de vorm van een SWOT-analyse. Uit deze SWOT-analyse volgen een aantal strategische suggesties die de sector...
11 months 17 hours ago
De omschakeling naar duurzame energie in combinatie met betaalbare woonlasten en een beter wooncomfort is een van de grootste uitdagingen van dit moment. Gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties maken elk jaar prestatieafspraken om het energieverbruik en woonlasten van huurwoningen te...
11 months 1 day ago
Op 17 mei 2018 publiceerde de Europese Commissie het derde mobiliteitspakket: Europe on the Move III. Ecorys heeft de Europese Commissie de afgelopen twee jaar met vier studies ondersteund om tot nieuwe beleidsvoorstellen te komen om transport en mobiliteit in Europa veiliger, schoner en slimmer te...
11 months 1 week ago
De arbeidsmarkt voor het primair onderwijs wordt alsmaar krapper. In het eerste kwartaal van 2018 is het aantal vacatures in het primair onderwijs (po) ten opzichte van een jaar eerder met 37% gestegen. Deze stijging is veel hoger dan in het voortgezet onderwijs (vo) (+11%) en het mbo (+15%). Ook...
11 months 2 weeks ago
Tussen 22 en 25 mei vindt een handelsmissie naar India plaats, onder leiding van minister-president Mark Rutte. Belangrijk aandachtspunt van de missie is de samenwerking tussen Nederland en India op het gebied van stedelijke onstwikkeling, onder de noemer Smart Cities. Ecorys participeert actief in...