October 2017

1 year 6 months ago
HTA (Health Technology Assessment) wordt gebruikt om de (on) gewenste effecten van gezonheidzorgstechnologie te evalueren ten behoeve van besluitvorming in de zorg. Ecorys heeft recent de rol van HTA rondom vergoedingsbesluiten in 10 landen onderzocht. Hiervoor is een evaluatieraamwerk opgesteld om...
1 year 6 months ago
Ecorys leidde een paneldiscussie met gemeenten over de meerwaarde van diagnose-instrumenten in de praktijk en schreef het artikel 'What’s in it voor de klantmanager en de klant?' Highlights uit het artikel: • Het werken met een diagnose-instrument maakt de uitvoering...

Pages