News Archive

2 weeks 6 days ago
Afgelopen jaar was een uitzonderlijk droog jaar. Risico’s van droogte waren veelvuldig in het nieuws. De Nederlandse waterbeheerders hebben de ontwikkelingen nauwlettend gemonitord en actief bijgestuurd om negatieve gevolgen te beperken. Nu de meeste gevolgen van de droogte achter de rug zijn...
1 month 2 days ago
 De arbeidsmarkt kampt nog steeds met toenemende krapte. Vooral in het primair onderwijs (po) is de ervaren krapte steeds groter; er worden meer vaste aanstellingen aangeboden, er zijn minder kandidaten per vacature. Het aantal (online) vacatures in het po is ten opzichte van een jaar geleden...
1 month 4 days ago
Een (compacte) overheid met voldoende en goed gekwalificeerde, integere medewerkers en politieke ambtsdragers tegen verantwoorde kosten. Dat is de beleidsdoelstelling van artikel 7 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gedurende de onderzoeksperiode (2013-2017).  In...
1 month 1 week ago
Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) heeft het Ecorys-eindrapport van de beleidsdoorlichting van artikel 22 van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze doorlichting gaat over het beleid voor Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s....
1 month 1 week ago
Ecorys en PBLQ hebben een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) uitgevoerd naar de kosten en baten van de Wet open overheid (Woo). In het rapport is onderscheid gemaakt tussen de kosten en baten van het op orde brengen van de informatiehuishouding en het implementeren van de Woo. Uit de MKBA...
1 month 2 weeks ago
Alexander Oei is nu anderhalf jaar consultant bij Ecorys binnen de Natural Resources sector, en focust zich met name op energieprojecten. In dit artikel legt Alexander uit hoe het is om bij Ecorys te werken.Wat heeft ertoe geleid dat je bij Ecorys bent komen werken?Ik heb Technische Bestuurskunde...
2 months 1 hour ago
Ieder jaar steunt Ecorys een goed doel voor Kerst. Dit jaar heeft Ecorys € 5.000,- gedoneerd aan Recycled Park. Recycled Park is het voorstel om de plastic vervuiling in de Nieuwe Maas op te vangen, vlak voordat het de Noordzee bereikt. Het opgevangen plastic wordt hergebruikt/recycled om een...
2 months 1 day ago
Het project Versterking Medezeggenschap is in 2014 opgezet met als doel het versterken van de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs en wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Op basis van de door Ecorys geëvalueerde tweede projecttermijn...
2 months 3 weeks ago
Betere structurele beschikbaarheid van vergelijkbare grensstatistieken, met een scherper regionaal detailniveau. Dat is de wens van het kabinet zoals geformuleerd in de onlangs gepubliceerde Kamerbrief over grensoverschrijdende samenwerking, gebaseerd op onderzoek van Ecorys.In opdracht van de...
2 months 4 weeks ago
Ecorys voert in opdracht van de Oezbekistische delegatie van de Europese Unie een assessment uit van de overheidsuitgaven en de financiële verantwoording (PEFA) in Oezbekistan. Het hoofddoel van de PEFA-beoordeling 2018 is de regering van Oezbekistan en haar ontwikkelingspartners een objectieve,...

Pages