News Archive

7 hours 19 min ago
Kimberley van den Bergen, consultant bij Ecorys, was een van de key-sprekers op het symposium “Cross-border Healthcare in Europe: Promoting Patients’ Rights and Boosting Cooperation”, georganiseerd door Public Policy Exchange (PPE) in Brussel op 12 September 2017. Op het symposium...
1 day 12 hours ago
In de regio Arnhem-Nijmegen is al een aantal jaren sprake van een overaanbod van bedrijventerreinen, kantoren en locaties voor perifere detailhandel. De 19 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland zijn, samen met Ecorys, aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een...
2 days 11 hours ago
Voor het kunnen begrijpen van de dynamiek in de detailhandel (offline en online) zijn goede, betrouwbare cijfers over de consumentenbestedingen van belang. Bij enkele marktpartijen is een algemeen gevoel van onrust over de toekomst van de offline detailhandel voortgekomen. Daarom heeft Ecorys vorig...
3 days 7 hours ago
Veel discussie over de Nederlandse woningmarkt gaat over groei versus krimp: toenemende krapte en snel stijgende prijzen in een aantal steden, vooral in de Randstad. Tegelijkertijd zijn er aan de randen van het land gebieden waar jongeren wegtrekken en schoolklassen niet gevuld raken. Deze...
6 days 13 hours ago
Op 1 oktober 2017 is Laurens Warnink gestart bij Ecorys als Principal Consultant. “Met de aantrekkende economie merken wij dat veel opdrachtgevers weer nieuwe (uitbreidings-)plannen aan het ontwikkelen zijn en daarvoor gedegen onderbouwingen nodig hebben. Met de komst van Laurens kunnen wij...
1 week 3 days ago
Samenwerking tussen ondernemers en het gemeentelijk apparaat is essentieel voor lokale economische groei. Hierin vormt de afdeling Economische Zaken een onmisbare schakel. De Nationale Dag van Economische Zaken is in het leven geroepen om essentiële kennis te delen, om beter te verbinden en zo...
2 weeks 1 day ago
In de afgelopen periode heeft Ecorys samen met Curconsult onderzoek gedaan naar de prijsontwikkeling van levensmiddelen op de drie eilanden van Caribisch Nederland: Bonaire, Saba en Sint Eustatius. In het onderzoek draaide het primair om het verkrijgen van inzicht in het prijsverloop en de oorzaken...
2 weeks 2 days ago
HTA (Health Technology Assessment) wordt gebruikt om de (on) gewenste effecten van gezonheidzorgs technologie te evalueren ten behoeve van besluitvorming in de zorg. Ecorys heeft recent de rol van HTA rondom vergoedingsbesluiten in 10 landen onderzocht. Hiervoor is een evaluatieraamwerk opgesteld...
2 weeks 3 days ago
Ecorys leidde een paneldiscussie met gemeenten over de meerwaarde van diagnose-instrumenten in de praktijk en schreef het artikel 'What’s in it voor de klantmanager en de klant?' Highlights uit het artikel: • Het werken met een diagnose-instrument maakt de uitvoering...
1 month 8 hours ago
Het ministerie van OCW heeft opdracht gegeven aan Ecorys voor een onderzoek naar de financiële regelingen voor rijksmonumenten. Ecorys zal het huidige financiële stelsel in de monumentenzorg evalueren. Op basis daarvan zal Ecorys aanbevelingen doen over de wijze waarop het stelsel efficiënter...

Pages