Ruimtelijke vraagstukken Vastgoed

Strategisch financieel advies

Een doordachte grond- en vastgoedstrategie staat aan de basis van succesvolle ruimtelijke ontwikkelingen. Investeringsbeslissingen van zowel overheid als private investeerders vergen een degelijke analyse van het grondbeleid, de financiële haalbaarheid van de opgaven en het juridisch- en RO-instrumentarium. Ecorys ondersteunt vele gemeenten en private ondernemingen bij het maken van de juiste afweging. Dit doen we niet alleen vanuit ontwikkelperspectief, maar ook vanuit portefeuille- en beheerperspectief.

Ook als het (her)ontwikkelingsproces stagneert en financiële consequenties onduidelijk zijn, bieden de Ecorys-experts financieringsadvies en procesmanagement. Kenmerkend voor de opgaven waarin zij betrokken worden, is de combinatie van privaat en publiek vastgoed, openbare ruimte en infrastructuur, parkeren en parkeeroplossingen, grond- en waterberging en natuur.

Behalve met projectmatig advies ondersteunt Ecorys vastgoedontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties bij het formuleren van de strategie voor de middellange termijn. Wij inventariseren de ontwikkelingen in markt en beleid, beschrijven de markt- en concurrentiepositie van een organisatie en analyseren de consequenties van veranderingen. Naast het opstellen van strategisch advies begeleiden wij desgewenst ook bij de beleidsimplementatie.

Bijzonder trots zijn wij op het onderzoek dat u op deze pagina aantreft en dat wij voor de IVBN en maar liefst acht gerenommeerde vastgoedfondsen mochten uitvoeren. Het rapport biedt een overzicht van alle trends en ontwikkelingen in het Nederlandse winkelaanbod bezien vanuit het perspectief van een buitenlandse belegger: hoe wordt vanuit de buitenwereld naar het fijnmazige, hoogontwikkelde winkelapparaat van ons kleine en rijke landje gekeken?