Economische vraagstukken

Ruimtevaart

De rol van de ruimtevaart in het dagelijkse leven neemt meer en meer toe. Veel mensen realiseren het zich niet, maar ruimtevaart-toepassingen zijn in de moderne maatschappij zeer belangrijk geworden. Neem bijvoorbeeld satellietnavigatie, gebruikt in de auto of op de telefoon, zou zonder ruimtevaart waarschijnlijk niet voor iedereen beschikbaar zijn (of veel duurder in het gebruik).

Nederland is sterk in het maken van technologische hoogwaardige componenten, onderdelen en systemen die in de lucht- en ruimtevaart worden gebruikt. De ruimtevaart maakt daarom ook deel uit van high-tech sector waar Nederland op wil excelleren in het kader van topsectorenbeleid. Daarnaast heeft de EU inmiddels een gezamenlijk ruimteprogramma opgesteld om als Europa naast de VS, Rusland en China een rol te spelen die bij onze economische omvang hoort. Dit is de brug naar de kerncompetenties van Ecorys.

De Nederlandse overheid en de Europese Unie hechten zoveel belang aan ruimtevaart, omdat het verkennen van de ruimte een geweldige stimulans voor de kennis economie is. Met deze kennis kunnen weer diensten en producten worden ontwikkeld, die bijdrage aan de economie en uiteindelijk de welvaart binnen Nederland en Europa. Daarom maken publieke en private besluitvormers en beleidsmakers al decennia lang gebruik van Ecorys, omdat wij als geen ander instaat om te onderzoeken of de subsidies en investeringen die in de ruimtevaart worden gestoken welbesteed zijn.