EXPERTISE

Raad van State procedures

Sommige producten van Ecorys worden (in een later stadium) gebruikt voor procedures bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wij stemmen onze producten dan ook af op de laatste jurisprudentie. In het kader van dergelijke procedures bij de Afdeling schrijven wij inhoudelijke reacties op eerdere pleidooien en schrijven wij nadere onderbouwingen.  Een andere mogelijkheid is dat Ecorys wordt gevraagd om als onafhankelijke partij een second opinion uit te voeren. Tijdens de rechtszitting vervullen wij de rol van deskundige, indien onze opdrachtgever dit op prijs stelt.