Economische vraagstukken

Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. In een veranderende context zien de traditionele donoren zich geconfronteerd met de opkomst van nieuwe actoren met andere strategische doelstellingen, maar ook met een afnemend draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. Dit heeft geleid tot een toenemende focus op resultaten en een streven naar meer lokaal ‘eigenaarschap’ in de partnerlanden en een groeiende Zuid-Zuid samenwerking.

Ecorys is volop betrokken bij deze spannende ontwikkelingen in de sociale, economische en milieu-sectoren. Wij bieden een scala aan diensten op het gebied van onder meer gezondheidszorg, onderwijs, bestuur, overheidsfinanciën, private sector ontwikkeling, handel, milieu, energie en vervoer. De cliënten die op zoek zijn naar onze expertise zijn al even divers en omvatten nationale overheden, bilaterale donoren (waaronder het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nordic donoren en het Britse DFID), de EG, multilaterale donoren (zoals de Wereldbank en het IMF), Nederlandse en buitenlandse NGO’s en andere ontwikkelingsorganisaties (bijv. FMO). Geografisch heeft ons werk een wereldwijd bereik, met een groot aantal opdrachten per jaar in Afrika, Azië, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en de landen van de voormalige Sovjet-Unie.