EXPERTISE

Markt en Overheid - Voor overheden

Ecorys inventariseert in opdracht van overheden waar ongelijke concurrentie door marktpartijen in gemeenten, provincies of landelijk wordt ervaren en draagt oplossingen aan voor deze markt versus overheid problematiek.

Ecorys staat overheden bij in de naleving van de Wet Markt en Overheid  en heeft een methode ontwikkeld waarmee kan worden vastgesteld of overheden bij het uitvoeren van huidige economische activiteiten, maar vooral ook geplande nieuwe activiteiten voldoen aan de gedragsregels uit de wet.

Een concreet voorbeeld van onze activiteiten heeft betrekking op de integrale kosten doorberekening. De goederen of diensten die worden aangeboden door de overheid mogen niet onder de integrale kostprijs worden geleverd; dit beoogt een gelijk speelveld tussen overheidsbedrijven en private aanbieders tot stand te brengen. Het is gebleken dat veel overheden problemen hebben met de doorbreking van de integrale kosten. Ecorys kan overheden hierbij helpen en is in staat marktconforme prijzen vast te stellen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Lars Meindert
Senior Consultant Marktwerking en Regulering
T 010 4538 616
E lars.meindert@ecorys.com