EXPERTISE

Markt en Overheid - Voor ondernemers

De doelmatigheid en doeltreffendheid van de Wet Markt en Overheid is recentelijk door Ecorys geƫvalueerd en de publicatie van het rapport wordt later dit jaar verwacht. Ecorys is een expert op het gebied van marktwerking, regulering en overheidstaken en kan uw bedrijf adviseren over de markt en overheid problematiek binnen uw gemeente, provincie of het Rijk.

Wat kan Ecorys voor u als ondernemer betekenen?

Wij bieden hulp bij:

  • Het in kaart brengen van de mogelijkheden voor bedrijven om bezwaar te maken tegen economische activiteiten van de overheid die het bedrijf direct schade toebrengt.
  • Het indienen van klachten bij de Autoriteit Consument en Markt.
  • Juridische procedures. Ecorys staat bedrijven bij met een economische onderbouwing van de gronden waarop bedrijven bezwaar maken tegen economische activiteiten van overheden. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Oskar de Roos
Consultant Marktwerking en Regulering
T 010 4538 824
E oskar.deroos@ecorys.com