EXPERTISE

Markt en Overheid

Overheden die economische activiteiten verrichten, kunnen een gunstigere positie op de markt verkrijgen dan het bedrijfsleven. Hierdoor kunnen ongelijke concurrentieverhoudingen ontstaan tussen de markt en overheid. Op 1 juli 2012 is de Wet Markt en Overheid in werking getreden en vanaf 1 juli 2014 moeten overheden zich aan gedragsregels houden om oneerlijke concurrentie met ondernemingen te voorkomen. Ecorys heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de Wet Markt en Overheid geëvalueerd. 

Ecorys is expert op het gebied van concurrentievraagstukken en staat bedrijven, maar ook overheden bij, met het oplossen van de problematiek rondom markt versus overheidsvraagstukken. Zie hieronder twee pagina’s voor meer informatie wat Ecorys kan doen voor respectievelijk overheden en bedrijven:

Hieronder vindt u een aantal links naar relevante websites en andere informatiebronnen:

  • Klik hier voor de website van ACM. 
  • Klik hier voor de Handreiking.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Het Ecorys Markt en Overheid Team:

Robert Haffner, Partner
Lars Meindert, Senior Consultant
Elvira Meurs, Consultant
Oskar de Roos, Consultant