Ruimtelijke vraagstukken Vastgoed

Maatschappelijke visitatie

Ecorys is vanaf het begin sinds 2005 betrokken geweest bij de ontwikkeling van de visitatiemethodiek en heeft hierdoor veel ervaring met het uitvoeren van maatschappelijke visitaties. 
Wij hebben inmiddels ongeveer 200 visitaties uitgevoerd bij grote en kleine corporaties, bij stedelijke corporaties en landelijke corporaties en in alle delen van Nederland. Hierdoor zijn wij goed op de hoogte van de regionale verschillen en kunnen wij uw prestaties binnen de eigen specifieke lokale context plaatsen. 
 
Ecorys onderscheidt zich onder meer door:
 
  • Aandacht voor leren en verbeteren tijdens het visitatietraject en de mogelijkheid tot een interactief evaluatiegesprek na afronding van de visitatie 
  • Een objectieve, externe beoordeling vanaf de start door het werken met een deskresearch-fase (geen zelfevaluatie)
  • Een visitatiecommissie bestaande uit eigen mensen en mensen gelieerd aan Ecorys.
  • Een helder en leesbaar rapport, met een goed onderbouwde beoordeling van uw maatschappelijke prestaties in het licht van uw specifieke context
  • Een beperkte werk- en tijdsbelasting voor de corporatie
  • Duidelijke, transparante en open communicatie en korte lijnen tijdens het visitatieproces
 
Ecorys heeft speciaal voor de visitaties een website ontwikkeld, om deze te bekijken kunt u hier klikken. Daar vindt u gedetailleerdere informatie aan over onze visie en werkwijze. 
 
Als vanzelfsprekend is een persoonlijk gesprek eveneens mogelijk. Wij zijn benieuwd naar de specifieke doelen die u met de visitatie nastreeft en vertellen u graag meer over hoe wij daarop in kunnen spelen. U kunt hiertoe vrijblijvend contact opnemen met Maarten Nieland (maarten.nieland@ecorys.com | 06 50 60 29 50)