EXPERTISE

Koopstromenonderzoek en consumentengedrag

Koopstromenonderzoek is tot op heden de meest betrouwbare methode om het gedrag van consumenten vast te stellen. Ecorys heeft bijvoorbeeld in 2016 in samenwerking met I&O Research het regionaal koopstromenonderzoek Arnhem-Nijmegen uitgevoerd.  Ecorys-bureau DAM heeft meer dan 20 jaar ervaring met het verzamelen en verwerken van uiteenlopende vormen van (big) data met behulp van onder meer tellingen, enquêtes, interviews of internet panels. Wij begeven ons daarbij onder meer op de werkgebieden koopstromenonderzoek, voetgangersonderzoek, parkeerdersonderzoek, fietsersonderzoek en kwaliteitsonderzoek (mystery guests en observaties).