Ruimtelijke vraagstukken Vastgoed

Ecorys ondersteunt bij de Subsidieregeling Stimulering Herbestemming Monumenten

Vanaf 1 oktober 2015 tot en met 30 november 2015 is het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de “Subsidieregeling Stimulering Herbestemming Monumenten”. Met deze subsidie kunt u als eigenaar of belanghebbende van een monumentaal of historisch waardevol pand een bijdrage ontvangen voor onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming van het pand. Ecorys helpt u graag om uw gebouw een nieuwe invulling te geven!

Ecorys ondersteunt vele monumenteigenaren in de zoektocht naar nieuwe gebruiksmogelijkheden. Hierbij ligt de kracht van Ecorys in onafhankelijk marktonderzoek (waar is behoefte aan), financiële kennis (wat levert herbestemming op en welke kosten zijn ermee gemoeid) en ervaring met vergunningen/ planologische procedures (waar moet aan voldaan worden en welke vrijstellingen zijn mogelijk). Het resultaat is een goed onderbouwd advies met concrete en haalbare herbestemmingsmogelijkheden voor uw gebouw.

De subsidie die beschikbaar wordt gesteld bedraagt 70% van de kosten van het onderzoek, slechts 30% hoeft door u zelf te worden betaald. De kosten voor een haalbaarheidsonderzoek dienen minimaal € 10.000,- en maximaal € 25.000,- groot te zijn. In totaal reserveert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1,7 miljoen euro voor herbestemmingsonderzoek. De subsidie is niet alleen beschikbaar voor monumenten, maar ook voor bouwwerken met een bijzondere cultuurhistorische waarde. Behalve de eigenaar kunnen ook belanghebbenden gebruik maken van de subsidie, als de eigenaar hiermee instemt. Klik hier voor meer informatie over de subsidie.

De subsidieaanvraag moet voorzien zijn van een offerte. Ecorys kan u kosteloos van een offerte voorzien en u ondersteunen met het indienen van de subsidieaanvraag. Wanneer de subsidie niet wordt toegekend, kunt u onze offerte laten vervallen zonder dat daar kosten aan zijn verbonden.

Investeren in herbestemming loont: door restauratie stijgt de waarde van het monument, verbetert de aantrekkelijkheid van de omgeving en de werkgelegenheid neemt toe. Dit blijkt uit het onderzoek dat Ecorys heeft uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Restauratie Fonds. Minister Bussemaker vond het bij de presentatie van het Ecorys-rapport  “goed te zien dat de regeling om te kunnen investeren in de restauratie en herbestemming van monumenten zo succesvol is. Een monument blijft alleen bestaan met een functie en een goede gebruiker. Daar moeten we onze energie op richten.”

Klik hier om het rapport te downloaden. 

Voor meer informatie over de subsidieregeling en herbestemmingsonderzoek kunt u contact opnemen met:

Michel Hek
Sectorleider Vastgoed
T 010 – 453 85 51
E michel.hek@ecorys.com