Economische vraagstukken

Handel

Werkgelegenheid en welvaart in een open economie hangen sterk samen met mondiale ontwikkelingen. De concurrentiekracht van goederen en dienstensectoren raakt daarbij steeds sterker verweven. De Lissabon-agenda en de aandacht voor topsectoren weerspiegelen dit.

Onze expertise ligt in onderzoek en advisering voor het optimaal benutten van de mogelijkheden die internationale handel en buitenlandse investeringen bieden. Binnen deze context hebben we uitgebreide ervaring met onderzoek en ondersteuning van zowel Europees als nationaal beleid. Voorbeelden zijn onderzoek naar de gevolgen van handelsverdragen en ondersteuning bij het opbouwen van beleidscapaciteit in partnerlanden.