Economische vraagstukken

Financieel management systemen

Een basisvoorwaarde voor de efficiënte en effectieve levering van publieke diensten door de overheid is een gestroomlijnd financieel management systeem. Het financieel management systeem moet ervoor zorgen dat uitgaven binnen de geraamde inkomsten blijven, dat financiële middelen worden ingezet voor de activiteiten die de meeste publieke waarde toevoegen, en dat er geen geld wordt verspild. Ecorys beschikt over ruime internationale ervaring in de advisering over verschillende aspecten van dit systeem: strategische planning, begroten, begrotingsbeheersing, rapportage en verantwoording voor zowel centrale, provinciale als lokale overheden.

De expertise van Ecorys op het gebied van Financiële Management Systemen komt onder andere tot uiting bij het toetsen van de werking van bestaande systemen, advisering over implementatie van nieuwe methoden en technieken, impact assessments en ex post evaluaties. Veel van onze klanten zijn werkzaam in het veld van internationale ontwikkelingssamenwerking zoals de Wereldbank en de Europese Commissie.