Ruimtelijke vraagstukken Vastgoed

Drieluik crisis op de woningmarkt

Ecorys heeft een lange historie in woningmarktadvies. Eén van de voorgangers van Ecorys, Kolpron, is groot geworden in de crisis van de jaren ’80 op de woningmarkt. De afgelopen jaren heeft, voor het eerst sinds de crisis in de jaren ’80, een diepe crisis op de woningmarkt plaatsgevonden.

Ecorys heeft haar historie, kennis en ervaring op de woningmarkt ingezet om onderzoek te doen naar de crisis op de woningmarkt en lessen te trekken uit de crisis van de jaren ’80. In een drieluik wordt de crisis van begin tot eind behandeld en doen wij uitspraken over het herstel.

 

 

 

 

 

 

Het feestje van de hoge grondprijzen is voorbij
Nederland heeft een stevige crisis op de woningmarkt beleefd. De verkoop van nieuwe woningen is in het eerste kwartaal van 2009 ten opzichte van het jaar ervoor met c.a. 60% afgenomen. In de bestaande bouw is het aantal transacties met ruim 40% gedaald. De prijsontwikkeling was voor het eerst in ruim 15 jaar negatief. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig van de vorige eeuw deed zich eveneens een grote woningmarktcrisis voor. Die was indrukwekkend vanwege de plotselinge komst, de impact en de duur van het herstel. Nog steeds is deze crisis onze referentie in slechte tijden.

Dit artikel vergelijkt de crisis van de jaren ’80 met de crisis van de afgelopen jaren en trekt lessen uit de vorige crisis. Woningmarktherstel in termen van productieaantallen, transacties en prijsontwikkelingen werd ten tijde van publicatie  in 2012 verwacht.

Het artikel is gepubliceerd in de Real Estate Research Quarterly, tweede editie 2009.

  • Klik hier voor het artikel.

Auteurs: prof. mr. Friso de Zeeuw, drs. Christine Oude Veldhuis MRE en drs. ing. Bert de Graaf

Herstel woningmarkt in 2014?
In het eerste artikel  uit het voorjaar van 2009, hebben wij de verwachting uitgesproken dat de crisis een prijsdaling van 15% zou veroorzaken en een daling van het aantal transacties met 30 tot 50%; de herstelperiode zou ongeveer 8 tot 10 jaar duren. Het herstel werd in 2012 verwacht. Anno 2012 was deze visie toe aan een herijking, omdat bedoelde cijfers bereikt waren en daardoor de vraag ontstaat of het herstel, dat wij toen in 2012 verwachtte, werkelijk zijn intrede zou doen.

Dit tweede artikel in de reeks is in 2012 geschreven. De alles overheersende vraag was hoe de toekomst van de woningmarkt er uit zou zien. Door een vergelijk met de crisis in de jaren ’80 is de verwachting uitgesproken dat de woningmarkt in 2013 het dieptepunt zou bereiken en in 2014 zou herstellen.

  • Klik hier voor het artikel.

Auteurs: drs. Christine Oude Veldhuis MRE en drs. ing. Bert de Graaf

Is het feestje weer begonnen?
Anno 2016 is de woningmarkt bezig aan een sterk herstel. Het dieptepunt was, zoals in het tweede artikel is voorspeld, inderdaad in 2013. In dit derde artikel staat de vraag centraal hoe lang de herstelperiode zal duren. Wederom is een vergelijk met de voorgaande crisis in de jaren ’80 en de herstelperiode daarna getrokken. Gecombineerd met huidige kenmerken van de economie, woningmarkt en demografie wordt een verwachting uitgesproken over de huidige herstelperiode. Tussen 2020 - 2024 zal de top van de huizenprijs uit 2008 weer bereikt zijn.

  • Klik hier voor het artikel.

Auteurs: Gerard Agterberg of Achterberg, MSc RE, drs. Christine Oude Veldhuis MRE en drs. ing. Bert de Graaf

Contactgegevens
Gerard Agterberg of Achterberg
06 52 56 59 47
gerard.achterberg@ecorys.com

Drs. Gerard Agterberg of Achterberg is consultant bij Ecorys. Gerard houdt zich bezig met het opstellen en beoordelen van integrale business cases in vastgoed en gebiedsontwikkeling. Door vele second opinions heeft Gerard een goed inzicht in haalbaarheid van projecten. De projecten beslaan de diverse segmenten binnen het ruimtelijk domein, waarin marktadvies en financiële haalbaarheid samenkomen. Gerard houdt zich ook bezig met grondbeleid, door onder andere landelijke onderzoeken naar grondprijsbeleid en financieringsconstructies . Mede hierdoor beschikt Gerard over kennis om plannen te optimaliseren. Een voorbeeld van een relevant project is de second opinion van de grondexploitaties van de Gemeente Vlissingen in het kader van de artikel 12 procedure.