Ruimtelijke vraagstukken Havens en goederenvervoer

Beter Benutten

In het kader van het Programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste 12 regio's over weg, water en spoor te verbeteren. Doel van het programma bij de start in 2011 was om de files tot en met 2014 met 20 procent te verminderen op specifieke trajecten waar de spitsproblematiek zich het meeste voordoet (ten opzichte van een situatie zonder het programma Beter Benutten). Dit programma is destijds uitgewerkt in een pakket van ruim 350 maatregelen bestaande uit vraagbeïnvloedings-, aanbod- en DVM/ITS-maatregelen. Ecorys heeft de methodiek van kosteneffectiviteit toegesneden op het programma Beter Benutten en heeft de 350 maatregelen getoetst op kosteneffectiviteit.

In navolging hiervan is de methodiek voor kosteneffectiviteit ook toegesneden op de Beter Benutten maatregelen voor Decentraal Spoor. Bij meerdere regionale spoorlijnen is sprake van een overbezetting van de treinen in de ochtendspits op met name de laatste haltes voor de eindhalte, waarbij de scholieren en studenten sterk vertegenwoordigd zijn. Voor 11 regionale spoorlijnen is een palet aan mogelijke maatregelen getoetst op de kosteneffectiviteit. Hiervoor is door Ecorys een nieuwe indicator ontwikkeld: de discomforturen. Dit is een indicator waarin zowel de tijd is opgenomen dat mensen hinder ondervinden van het moeten staan in de trein als de tijd dat mensen moeten wachten op het perron als de trein overvol is.

Naast het toetsen van de kosteneffectiviteit voorafgaand aan de realisatie van maatregelen, is Ecorys ook betrokken bij de monitoring van de maatregelen na invoering. We zijn verantwoordelijk voor de Effectmeting van het programma eind 2014 en in 2015. Daarnaast ondersteunen we de monitoring van de ITS maatregelen binnen Beter Benutten.